Versterkingsoperatie in SodM-advies fors kleiner: hoe zit het?

© Goos de Boer/RTV Noord
De 5000 gebouwen die direct versterkt moeten worden volgens het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, is een veel lager aantal dan het aantal gebouwen dat eerst in aanmerking zou komen.
De Nationaal Coördinator Groningen ging uit van 22.000 woningen en 1500 andere gebouwen die geïnspecteerd moesten worden voor versterking. Het SodM gaat nu uit van in totaal 5000 gebouwen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook rijtjeshuizen en een flatgebouw.

Vertrouwen

'Er zijn mensen die eerst te horen hebben gekregen dat hun huis wel versterkt zou worden, en nu te horen krijgen dat dat niet meer hoeft', zegt onze verslaggever Mario Miskovic even na de persconferentie.
'Het vertrouwen in deze kwestie lag al laag. Dit gaat het vertrouwen niet helpen, ben ik bang.'

'Heel goed uitleggen'

Dat de nieuwe inschatting verkeerd kan vallen, snapt het SodM ook. 'Dat is een heel er lastig bericht, dat begrijp ik goed', zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der mijnen.
'We moeten heel goed gaan uitleggen dat de veiligheid wordt bepaald door de stevigheid van de woning, maar ook door de omvang van de dreiging. Die wordt nu stukken kleiner. Dat is de reden dat iemand eerst hoort dat het niet veilig is en nu wel.'

5000 gebouwen in plaats van 23.500

De verlaging van het aantal te inspecteren gebouwen heeft te maken met de verminderde gaswinning. Tot nu toe werden de risico's op bevingen en schade berekend op gaswinning van 50 miljard kuub per jaar.
Door de nieuwe maatregelen van minister Wiebes om minder gas te winnen, is de situatie veranderd.
Dat heeft volgens het SodM gevolgen voor het aantal huizen dat onderdeel hoeft te zijn van de versterkingsoperatie. Kockelhoven legt de situatie uit:
'Het huidige programma gaat uit van 22.000 huizen [en dus 1500 andere gebouwen -red.]. Die zijn nog niet allemaal geïnspecteerd, maar zouden dat moeten worden als je uitgaat van een dreigingsniveau dat hoort bij gaswinning van 50 miljard kuub per jaar.'
'Onze kennis is nu beter en er zijn maatregelen genomen waardoor het dreigingsrisico afgenomen is. We maken nu een andere inschatting. Door de combinatie van die factoren zeggen we nu: volgens ons huidige inzicht zijn het nu 5000 gebouwen.'

1900 gebouwen zijn 'meest risicovol'

Volgens het SodM zijn er ongeveer 1900 gebouwen die zonder versterking 'niet binnen afzienbare tijd aan de veiligheidsnorm voldoen'. Deze huizen worden als 'meest risicovol' omschreven en het advies is om hier maatwerk toe te passen.

3100 gebouwen pas in 2023 veilig

Voor ongeveer 3100 gebouwen gaat op dat ze, door de verminderde gaswinning, pas in 2023 als veilig kunnen worden beschouwd. Het SodM adviseert om hier op 'heel korte termijn' met snelle, generieke maatregelen de veiligheid te verbeteren. Zo moeten de gebouwen per type worden geïnspecteerd, zodat de aanpak sneller kan..

Sneller aanpakken dan gepland

Het SodM zegt wel dat de aanpak van de in totaal 5000 huizen dus sneller moet dan nu gepland. Dat omdat de kans op aardbevingen juist in de aankomende jaren nog reëel is. Daarna neemt de kans af.