Provincie: 'Nieuw getal wijzigt gevoel Groningers niet'

© RTV Noord
Dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met nieuwe cijfers is gekomen voor de versterking van de huizen in het Groningse gaswinningsgebied, brengt geen verandering in het gevoel van onveiligheid bij veel Groningers.
Dat zegt de gedeputeerde Eelco Eikenaar, met gaswinning in zijn portefeuille, in een eerste reactie op het woensdag verschenen advies.

Nog steeds fors aantal

De provincie moet het advies nog goed bestuderen, maar Eikenaar wil al wel kwijt dat het nog steeds om een fors aantal woningen gaat.
Volgens het staatstoezicht voldoen zo'n 5000 gebouwen niet aan de veiligheidsnormen en moeten daarom per direct worden aangepakt. Voor 1900 gebouwen is versterking het meest urgent, maar ook 3100 andere gebouwen zijn tot de verminderde gaswinning in 2023 niet veilig.

Gevoel van onveiligheid

Eikenaar: 'De impact kunnen we nu niet beoordelen, maar dat veel Groningers problemen hebben met hun gezondheid door onzekerheid en een gevoel van onveiligheid blijft staan. De nieuwe cijfers zetten de boel nu niet opeens op de kop. Ze maken het gevoel van de mensen niet anders.'