Overzicht: Zo presteert jouw middelbare school

© Mediawijzernet/Flickr
Veel mensen kijken naar het gemiddelde examencijfer van een school om te beoordelen hoe goed een school presteert. Maar er zijn ook andere manieren om een school te beoordelen.
Bijvoorbeeld: Hoeveel procent van de leerlingen doorloopt de bovenbouw of de onderbouw zonder vertraging?

Alles op een rij

De onderwijsinspectie houdt van bijna iedere school bij hoe die presteert. Ook is bekend of deze prestatie boven of onder de norm is die de inspectie hanteert. Daarbij wordt gekeken naar het gemiddelde examencijfer per niveau van scholen. Maar dit examencijfer zegt niet alles.
Ook het aantal leerlingen dat zonder vertraging het examen haalt, zegt iets over hoe een school het doet. RTV Noord zette deze resultaten van verschillende scholen in onze provincie eens op een rij. Daarbij gaat het om gemiddelde resultaten van drie seizoenen tussen 2014 en 2017.

Doorstroming onderbouw (alle niveaus)

Hieronder de resultaten van de meeste scholen in de provincie. Een aantal scholen ontbreken, omdat de Onderwijsinspectie daar geen gegevens van beschikbaar stelt. Zoek op plaatsnaam om de resultaten van de school in jouw buurt te zien. 
Tekst gaat verder onder grafiek. Klik op een baret voor meer informatie.

Wat opvalt in de onderbouw

Als het gaat om de doorstroming onderbouw (de eerste twee leerjaren op de middelbare school) dan presteert het Hogeland College in Wehe-den Hoorn het best. Als enige in de provincie doorliepen tussen 2014 en 2017 álle  leerlingen de onderbouw zonder vertraging.
Het effect van blijven zitten is lang niet altijd hoog
Arne Jan Bugel - locatieleider Hogeland College
Volgens locatieleider Arne Jan Bugel zijn er meerdere oorzaken voor deze honderdprocent score. 'We zijn een kleine school, met relatief kleine klassen (15-20 in de onderbouw, red.).'
Persoonlijke aandacht staat bij de school hoog in het vaandel. 'We willen leerlingen uitdagen en laten zien dat fouten maken mag. Wij zijn ervan overtuigd dat het effect van zitten blijven lang niet altijd hoog is.' 

Motivatie

Een leerling die op een haar na niet overgaat en daardoor het hele jaar opnieuw moet doen raakt volgens Bugel meestal zijn motivatie kwijt. 'Zeker op het vmbo. Maar wij willen niet afrekenen, maar stimuleren.' Bugel erkent overigens wel dat eisen belangrijk zijn.
'Als je iedereen doorlaat naar het volgende jaar en de examencijfers zijn vervolgens laag, dan moet je je afvragen of het wel goed gaat. Maar dat is bij ons niet aan de orde.' Dat klopt, want tussen 2014 en 2017 lagen de examencijfers boven de norm van de onderwijsinspectie liggen (zie de grafiek onderaan het artikel)
De Simon van Hasseltschool is voor kinderen die nog niet toe zijn aan een reguliere middelbare school
Joyce Dekker- woordvoerder Openbaar Onderwijs Groningen

Simon van Hasselt, een schakelschool

Aan de andere kant van het spectrum staat de vestiging Simon van Hasselt van het Reitdiep College. Als enige in onze provincie wordt voor de doorstroom in de onderbouw een score van 76 procent gehaald. Maar volgens woordvoerder Joyce Dekker kan de Simon van Hasselt niet worden vergeleken met een gewone middelbare school.
'Simon van Hasselt doet aan schakelonderwijs. Hier komen kinderen naartoe die, om wat voor reden dan ook, nog niet toe zijn aan een reguliere middelbare school. Op de Simon van Hasselt worden ze intensief begeleid om die stap wél te kunnen zetten. Daarom zeggen deze cijfers van de inspectie voor de Simon van Hasselt niets.'

Doorstroming bovenbouw (per niveau)

Dan de bovenbouw (vanaf het derde leerjaar). Ook daarvan is van de meeste scholen bekend hoe de studievoortgang was tussen 2014 en 2017. Daarbij zijn de cijfers op niveau uitgesplitst. Hieronder de resultaten van de meeste scholen in de provincie. Een aantal scholen ontbreken, omdat de Onderwijsinspectie daar geen gegevens van beschikbaar had. Zoek op niveau en dan op plaatsnaam om de resultaten van de school in jouw buurt te zien.
Lees verder na onderstaande grafiek. Klik op een baret voor meer informatie.

Wat opvalt in de bovenbouw

Op havo-niveau valt de score van het Parcival College op. Slechts de helft van de leerlingen doorloopt de bovenbouw zonder vertraging. De norm van de onderwijsinspectie zegt: dat moet driekwart zijn.
Met een zesjarig havo-traject denken wij onze leerlingen beter te kunnen bedienen
Ton Wijnbergen - rector Parcival College
Rector Ton Wijnbergen noemt deze cijfers niet mooi, maar heeft er een welbewuste verklaring voor. 'Wij zijn een vrije school. Het vrijeschool-onderwijs is altijd zesjarig geweest. Hier hebben we voor gekozen, omdat we van mening zijn dat leerlingen pas rond hun achttiende goed begrijpen wat ze in hun mars hebben, en dus een betere keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.'
Tot nu toe construeerde de school een zesjarige havo door de havisten eerst de mavo te laten doorlopen, maar die aanpak heeft volgens Wijnbergen een belangrijk nadeel. 'Mavoleerstof is vooral praktijkgericht en daarmee niet altijd even uitdagend voor de havoleerlingen, die meer een beroep moeten doen op inzicht, overzicht en het toepassen van kennis, vergeleken met de mavo. Daarom richt onze school een zesjarige havo-opleiding in volgens een nieuw principe: de Parcivalstroom. Dit nieuwe havo-traject is breder van opzet. Zo kunnen leerlingen die dat willen, vakken afsluiten op vwo-niveau. Er komt, kortom, meer maatwerk.'
Veel last van de lage doorstroomcijfers heeft de school niet. Wijnbergen: 'Wij moeten elk jaar loten. Het vrijeschool-onderwijs staat in de belangstelling. Gemeenschapszin is in de vrije school erg belangrijk. Daarom willen we niet verder groeien, omdat dit bij een te grote school onder druk komt te staan.'

Leon van Gelder, een ander soort school

Van de vmbo-afdelingen valt vooral de vestiging Leon van Gelder van het Reitdiep College op. Het percentage leerlingen dat de bovenbouw binnen de standaard termijn van twee jaar haalt, ligt ruim onder de standaard norm van de onderwijsinspectie: tussen de 45 en 51 procent. Volgens Joyce Dekker geven, net als bij de vestiging Simon van Hasselt van het Reitdiep College, deze doorstroomcijfers van de onderwijsinspectie geen goed beeld van de situatie.
Op de Leon van Gelderschool volgt iedere leerling vier jaar lang vakken op eigen niveau
Joyce Dekker - woordvoerder Openbaar Onderwijs Groningen
'Het onderwijssysteem in Nederland is zo ingericht dat leerlingen altijd hun minimale niveau volgen in het voortgezet onderwijs. Zo worden scholen ook beoordeeld door de inspectie. Maar de Leon van Gelderschool doet dat anders. Iedere leerling volgt vier jaar lang elk vak op eigen niveau. Zo kan bijvoorbeeld een leerling het ene vak op havo-niveau volgen en een andere vak op vmbo-basis niveau. Leerlingen blijven dan ook niet zitten en zitten vier jaar in dezelfde klas met dezelfde mentor. We doen dit, omdat op deze manier leerlingen het maximale niveau kunnen halen dat ze in zich hebben. Dit is ook afgestemd met de onderwijsinspectie.'

Toch een goede beoordeling

Om toch een adequate beoordeling te krijgen is in samenwerking met de onderzoeksinspectie een alternatieve beoordelingstool ontwikkeld. Uit het rapport dat daaruit volgt, blijkt dat de Onderwijsinspectie het Leon van Gelder als 'goed' beoordeelt. 

Examencijfers

Doorstroomcijfers of niet: uiteindelijk staan op je diploma gewoon examencijfers. Gemiddelden daarvan zijn ook per school inzichtelijk. De cijfers van dit seizoen zijn daarin niet meegenomen omdat die nu nog niet beschikbaar waren bij de onderwijsinspectie. Daarom zie je hier de gemiddelden van 2014 tot en met 2017. Kies jouw de plaatsnaam van jouw school om de gemiddelde examencijfers van jouw school te bekijken.
Klik op het cijfer voor meer informatie.