Groningers hebben minste kans om depressie te ontwikkelen

© RTV Noord
Groningers zijn minder snel depressief dan andere Nederlanders. De kans op het ontwikkelen van een angststoornis of depressie ligt landelijk op 44 procent; bij ons is dat tien procent minder.
Dat blijkt uit cijfers in de nieuwe Gezondheidsmonitor van de GGD, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volksaard

Hoe dit kan, weet Jeroen Kuiper van de GGD Groningen niet precies: 'De Gezondheidsmonitor is niet bedoeld om een verklaring te geven. Het is een schatting van het aantal mensen dat risico loopt op een angststoornis of een depressie.'
'Maar als ik moet speculeren, zou ik zeggen dat de Groningse volksaard, de nuchterheid een rol speelt. Op het formulier stonden bijvoorbeeld vragen over vermoeidheid. Het zou kunnen dat Groningers dit iets anders interpreteren dan mensen in het Westen.'

Zelfdoding

Toch werd in februari bekend dat het aantal zelfdodingen in onze provincie relatief het hoogst is. Hoe kan dit dan? 'Mensen die een einde aan hun leven maken, hebben vaak gestapelde problemen. Het gaat dan niet alleen om een depressie, maar ook om bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, het gebruik van alcohol of drugs of het hebben van schulden', verklaart Kuiper.