Gemeente Groningen mengt zich in cao-conflict buschauffeurs

© Jos Schuurman/FPS
De gemeenteraad van Groningen wil dat er zo snel mogelijk een overeenkomst komt tussen de werkgevers van het busvervoer en de vakbonden. Op dit moment staken de buschauffeurs omdat ze zeggen te kampen met een hoge werkdruk.
De gemeente Groningen zit in het bestuur van het OV-bureau van de provincies Groningen en Drenthe. Dat bureau organiseert het openbaar busvervoer. De vakbonden en werkgevers, waaronder Qbuzz, zitten al geruime tijd met elkaar aan tafel om tot een nieuw cao te komen. Een overeenstemming blijft echter uit.

Bestuursvergadering

Op de eerst volgende bestuursvergadering van het OV-bureau zal een delegatie van de gemeente Groningen oproepen om snel tot een akkoord te komen als het gaat om de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs. Die oproep wordt gedaan omdat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen die daartoe oproept.
Er is al tijdens een eerdere raadsvergadering gestemd over de motie, maar toen zijn de stemmen gestaakt. Marjet Woldhuis van eenmansfractie 100% Groningen was toen afwezig. Haar stem van woensdag was doorslaggevend, waardoor de motie nu wel is aangenomen.