Groningse motie aangenomen: 'Kabinet moet met meer geld voor uitkeringen komen'

Alleen al de gemeente Groningen komt jaarlijks acht miljoen euro tekort voor de betaling van de bijstandsuitkeringen.
Veel andere gemeenten zitten in hetzelfde schuitje. Daarom doen ze gezamenlijk een dringend beroep op het Rijk om de gemeentelijke budgetten voor de bijstandsuitkeringen te verhogen.

Motie

Groningen diende daarover woensdag een motie in op het congres van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het VNG-bestuur sputterde eerst tegen, maar uiteindelijk werd de motie met 98 procent van de stemmen aangenomen.

'We hebben elkaar nodig'

Wethouder Ton Schroor van Groningen: 'Er moet nu overeenstemming komen, ook in het belang van het kabinet. Dat kan anders niet verder met de VNG. We hebben ook nog de tekorten in de jeugdzorg. In de provincie Groningen gaat het alleen al om dertig miljoen euro. Aan de andere kant wil het kabinet statushouders laten inburgeren in onze gemeenten. Uiteindelijk hebben we elkaar nodig, dus het kabinet zal wel moeten bewegen.'