Menzis noemt halveren collectiviteitskortingen 'verstandig'

Het kantoor van Menzis in Groningen
Het kantoor van Menzis in Groningen © FPS
Zorgverzekeraar Menzis staat achter het plan van zorgminister Bruins om het mes te zetten in de collectiviteitskortingen voor de zorgverzekeringen.
Bruins wil de korting vanaf 2020 halveren naar maximaal 5 procent. Zorgverzekeraars zouden hun oorspronkelijke premies nu gewoon verhogen en vervolgens verzekerden korting bieden. Het geboden prijsvoordeel zou dus nep zijn.
Het systeem met de collectiviteitskortingen werd ingevoerd bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006. Daarbij werden de ziekenfondsen en particuliere zorgverzekeringen opgeheven, en kwam er een verplichte zorgverzekering voor iedereen.

Verwarrend

Bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar van Menzis noemt het plan van de minister 'verstandig' en stelt dat de collectiviteitskortingen 'verwarrend' zijn voor verzekerden.
'De bedoeling was dat er kostenvoordelen tegenover zouden staan, omdat verzekeraars hierdoor beter zorg zouden kunnen inkopen. Die lijn hebben we als Menzis altijd al betwijfeld. Wij vinden: een algehele premieverlaging maakt het helderder en sterkt ook enorm de solidariteit. Degene die geen korting heeft betaalt straks wat minder bij dan degene die nu wel korting krijgt', aldus Wenselaar.

Niet om tuin geleid

De bestuursvoorzitter van Menzis bestrijdt dat verzekerden de afgelopen jaren zijn bedonderd: 'Dat zou wel het geval geweest als de korting maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk zou zijn. Maar er zijn heel veel collectiviteiten en mensen maken daar ook massaal gebruik van. Daarmee is het vergelijkend effect ook weg', meent Wenselaar.
'Los daarvan wordt korting natuurlijk altijd ergens uit betaald. Dat geldt ook voor andere producten.'

Gevolgen voor portemonnee

Volgens Wenselaar heeft het besluit van Bruins weinig gevolgen voor de portemonnee.
'De premieopbrengst blijft gelijk, verzekerden blijven gemiddeld genomen dus evenveel betalen. We zullen wel zien dat de premie voor de basisverzekering lager wordt. Het verschil tussen de bruto- en nettopremie wordt gewoon wat lager doordat de korting omlaag gaat.'