'Ringweg-verantwoordelijken, steek je kop niet in het zand'

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg lopen twee jaar vertraging op. Het levert diverse partijen hoofdbrekens op. Wat staat de Groninger politiek te doen, Beter Weters?

Oplossingen

Er moet nu maar eens fundamenteel naar de plannen worden gekeken. De huidige voorstellen zouden twee problemen gaan oplossen:
1. Geen stoplichten meer bij het Julianaplein. Dit is zeer goed haalbaar. Dit geschiedt trouwens bij elke grote stad.
2. Minder overlast van de nieuwe weg op het milieu door de ringweg zes meter onder het maaiveld aan te leggen. Dit maaKt de verkeerssituatie in Groningen Zuid zeer ingewikkeld; onmogelijke aansluitingen van de traditionele noord-zuidradialen op de zuidelijke ring. Gevolg: veel sluip- en zoekverkeer in Groningen Zuid.

Stoplichten eruit

En bijvoorbeeld van 2000 naar 12000 auto's per dag op de Vondellaan. Maak de plannen eenvoudiger en goedkoper. Stoplichten bij het Julianaplan eruit! En aansluitingen behouden van enkele traditionale noord-zuidradialen op de zuidelijke ring. Desnoods bovengronds.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

De zuidelijke ringweg: laveren!

Een megaklus die vier jaar zou duren. Net uit de startblokken lijkt het erop dat er stevige vertraging zit aan te komen. Laten we in ieder geval hopen dat het geen enorme juridische strijd gaat worden. Hopelijk zijn er goede afsopraken gemaakt over eventuele meerkosten en mogelijk optredende problemen.

Er is niemand gebaat bij faillissementen maar zeker ook niet met jarenlange extra verkeersellende. Het zal afhankelijk van de afspraken wel laveren worden tussen extra druk zetten op de aannemers, extra geld van de overheden en wat juridisch gesteggel. Als onderwijsman komt daar nog bij dat het aantoont dat er brood te verdienen valt in de technische beroepen, want daar is tekort aan.

Jongelui, kies voor techniek

Dus, jongelui: heb je gevoel voor techniek, dan kiezen voor techniek. Je komt vast en zeker snel aan werk.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Uitleg geven

Politiek Groningen staat voor een groot dilemma. De bouw van de nieuwe ringweg loopt twee jaar vertraging op. Door, zoals men beweert, het niet kunnen krijgen van goed personeel. Echter verantwoordelijke bestuurders wensen geen uitleg te geven. Dit kan en mag natuurlijk niet.

Verantwoordelijken moeten openheid van zaken geven hoe verveend dit ook is. Gebruikers worden het kind van de rekening en de stad zal schade lijden door het niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Dus verantwoordelijken moeten niet de kop in het zand steken, maar openheid van zaken is noodzakelijk het gaat om de bereikbaarheid en ongetwijfeld veel extra geld.

Verleiding

Bouwbedrijven nemen graag grote klussen aan. Zeker in de periode waarin de plannen voor de zuidelijke ringweg werden gemaakt. Een periode waarin de bouw, door een economische crisis veroorzaakt door bankiers, het erg zwaar had. Dan wordt het erg verleidelijk om als bouwbedrijf te pakken wat je pakken kan.

Nu de bouwsector weer aantrekt, geven de bouwbedrijven van de zuidelijke ringweg aan dat ze een tekort aan personeel hebben. Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken? Zij hebben zich toch zelf voor de opdracht ingeschreven?

Pakken wat je pakken kan

Natuurlijk hadden ze dit kunnen voorzien. Maar intussen is de bouw aangetrokken en hebben de bouwbedrijven meer opdrachten aangenomen waar ze hun personeel voor moeten inzetten. Het sneue hiervan is dat bankiers en bouwbedrijven met een 'pakken-wat-je-pakken-kan'-mentaliteit er zo voor zorgen dat omwonenden en vele andere Groningers hier de overlast van ervaren.

Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Twee jaar lang een extra puinhoop

'Een simpele mededeling: de herbouw van de zuidelijke ringweg wordt met twee jaar vertraagd. Nou daar komen we nog wel achter. Twee jaar lang een extra puinhoop. De gevolgen zullen zich op vele terreinen laten merken. Van ziekenhuizen tot bedrijven die slecht bereikbaar zijn. Een extra lange barrière werking tussen het zuiden en de binnenstad.

En dat omdat er vooraf onvoldoende is nagedacht over de complexiteit van dit project. Want er is duidelijk in de voorbereidingen iets mis gegaan. Hoe hier mee om te gaan? Ik zou de hele planning opnieuw op de tekentafel leggen om te kijken hoe de schade door een andere aanpak beperkt kan worden. Op kosten van de aannemingscombinatie. Want dit kunnen we niet zomaar accepteren.'

Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Groot dilemma

Politiek Groningen staat voor een groot dilemma. De bouw van de nieuwe ringweg loopt twee jaar vertraging op. Door zoals men beweert het niet kunnen krijgen van goed personeel. Echter: verantwoordelijke bestuurders wensen geen uitleg te geven. Dit kan en mag natuurlijk niet. Verantwoordelijken moeten openheid van zaken gevn hoe vervelend dit ook is.

Gebruikers worden het kind van de rekening en de stad zal schade lijden door het niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Dus verantwoordelijken: niet de kop in het zand steken maar openheid van zaken geven is noodzakelijk. Het gaat om de bereikbaarheid en ongetwijfeld veel extra geld.

Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg beterweterspolitiek opinie
Deel dit artikel:

Recent nieuws