Enexis doet beroep op Groningers: 'Maak vaker melding van wietplantage'

Netbeheerder Enexis roept inwoners van de provincie op om vaker melding te maken van een wietplantage. 'Want je wilt niet dat je huis in brand vliegt', aldus fraudebestrijder Jans Pepping van Enexis.
Hij vervolgt: 'Hebben je buren een wietplantage op zolder, dan betekent dat een potentiële gevaarlijke situatie.'

Onveilige situatie

Om de bewustwording en signalering te vergroten organiseren onder andere de politie, de gemeente Groningen, het waterbedrijf, de Groninger woningcorporaties en Enexis, deze week een zestal bijeenkomsten voor hun medewerkers. Want hoe eerder een wietplantage wordt ontdekt, hoe kleiner de kans op het ontstaan van onveilige situatie.
De risico's zijn alom aanwezig, aldus fraudebestrijder Pepping. 'De illegale teelt verhoogt het risico op brand en kortsluiting. Bovendien kan het gebruik van pesticiden de waterkwaliteit aantasten.'

Ondermijning

Illegale wietteelt is een schoolvoorbeeld van ondermijning, stelt de Groninger burgemeester Peter den Oudsten. 'Niet alleen vanwege de directe gevaren zoals brand. Het vindt meestal plaats in een sfeer van geweld en uitbuiting. En dat soort situaties willen we niet in onze stad.'

Hennepcontainer

Tijdens de bijeenkomsten deze week nemen de deelnemers ook een kijkje in een zogeheten hennepcontainer, die op het terrein van de brandweerkazerne in de stad staat.
'We kunnen hier helaas niet de geur laten ruiken, want we hebben hier kunststof planten in gezet. Wel hebben we een kleine hoeveelheid hennep meegenomen om de deelnemers de geur toch te laten herkennen. Maar verder is de opbouw hetzelfde', vertelt Pepping.

Uitwisseling

Om de risico's voor direct omwonenden en buurtbewoners te beperken is het belangrijk dat ketenpartners hun informatie en gegevens uitwisselen, benadrukt Michael Bardewee van de politie Noord-Nederland.
'De wietkwekerijen worden steeds professioneler en beter beveiligd. Dat betekent dat het eindproduct ook steeds beter wordt en daarmee de opbrengst.'

Bewustwording

'Het gaat om de bewustwording van de risico's', besluit Jans Pepping van Enexis.
'Niet alleen voor de medewerkers van onze partners die veel in huizen en bedrijfspanden komen. En we willen dus ook de burger oproepen om ogen en oren open te houden, en verdachte situaties te melden. Is het pand bewoond, komen er op bijzondere tijdstippen mensen binnen, zit er veel condens aan de binnenkant van de ramen. Dat soort dingen hebben we het dan over.'