Dag na debat over Mijnbouwwet: 'Het wordt er niet duidelijker op'

© Wikimedia commons
'Minister Wiebes zei tijdens het debat donderdagavond: het is zoals het is. Maar we weten helemaal niet hoe het zit.'
De ochtend na het marathondebat in de Tweede Kamer over de nieuwe Mijnbouwwet is het voor Susan Top van het Groninger Gasberaad nog niet veel duidelijker geworden.

'Schimmig en onduidelijk'

Daarbij kwam de mededeling van de minister dat de Staat voor een groter deel moet meebetalen aan oude schadegevallen als een koude douche voor Top.
'Ik viel bijna van mijn stoel en dat gold volgens mij ook voor de hele Tweede Kamer. Dit bevestigt nog maar eens hoe schimmig en onduidelijk heel veel informatie op dit moment gewoon nog is.'
De vraag is: hadden 'we' dit kunnen weten? Top denkt van niet. 'Het gegoochel met cijfers levert heel veel ruis op. Het moet veel transparanter. De nettokosten voor de NAM moeten helder en inzichtelijk worden.'

Uitstel?

Daarnaast hoopt Top dat de stemming over de Mijnbouwwet, waarin de afbouw van de gaswinning wordt geregeld, wordt uitgesteld. Dinsdag wordt er in principe over gestemd, maar dat is volgens de voorzitter van het Gasberaad te snel.
'Er is heel veel fundamentele kritiek op de wet. Er zijn nog heel veel fundamentele vragen over de wet. Het gaat over grote dingen zoals de aansprakelijkheid en de financiële gevolgen. Als daar de komende drie dagen antwoorden op komen en je moet dan voor dinsdag een zorgvuldige afweging maken, dan is dat te snel', motiveert ze.

Niet meer naar Den Haag

Het debat van donderdag was niet de laatste in Den Haag over de gaswinning. Sterker nog: volgende week donderdag staat de volgende alweer gepland. Dan gaat het over de versterking.
Toch wil Top dan niet weer naar Den Haag afreizen. 'Het vraagt veel van mensen en levert weinig op tot nu toe. Wij gaan het debat daarom met zijn allen in Groningen volgen.'