Besluit over opvolging geothermie is uitgesteld

© RTV Noord
Er wordt niet in juli, maar in september een besluit genomen over de opvolger van het geflopte geothermieproject in Groningen. Restwarmte en biomassa zijn in beeld als alternatieven.
Het aardwarmteproject van WarmteStad had duizenden panden in Groningen op een duurzame manier moeten verwarmen. Dat zou gebeuren door warm water uit de ondergrond op te pompen. Staatstoezicht op de Mijnen stond er echter minder positief tegenover. Het gevaar op aardbevingen zou te groot zijn. 

Onderzoek

Er wordt in juli nog geen keuze gemaakt omdat er nog wordt gewerkt aan een onderzoek naar het debacle rondom het aardwarmteproject. Daarnaast blijkt dat projectorganisatie WarmteStad meer tijd nodig heeft om de twee alternatieven, restwarmte en biomassa, te onderzoeken. 
'Wij hechten eraan dat het tempo niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid', schrijft het college van B&W aan de raadsleden. 

Keus moet in september gemaakt worden

Nu het beslismoment is uitgesteld wordt dus in september een opvolger gekozen voor het geothermieproject. Uitstel van de keuze heeft volgens de gemeente geen financiële consequenties. 
De gemeenteraad moet in september een besluit nemen over de nieuwe bron. Er zijn namelijk in het kader van geothermie contracten afgesloten die vanaf januari 2019 ingaan.
Geothermie gaat niet door, maar de contracten voor het leveren van duurzame energie blijven wel geldig. WarmteStad moet vanaf oktober alle voorbereidende maatregelen nemen om vanaf januari 2019 aan de contractuele afspraken te voldoen.