Rijk betaalt inderdaad meer mee aan schade als gevolg van gasdeal

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken. © ANP
De afhandeling van de 6000 'oude' schadegevallen door de NAM als gevolg van de gaswinning gaat het rijk inderdaad relatief meer kosten dan de schadeafhandeling in de jaren ervoor.
Dat is het gevolg van de nieuwe gasdeal die minister Wiebes heeft gesloten met de aandeelhouders van de NAM, Shell en Exxon.

Naar rato

Een van de afspraken die daarbij zijn gemaakt, is dat de kosten die de NAM maakt voortaan naar rato van de verdeling van de gasbaten bij het Rijk en de aandeelhouders terecht komen. Dat wil zeggen dat het rijk voor elke 100 euro die aan schade wordt uitgegeven 73 euro aan inkomsten derft en de aandeelhouders 27 euro.
In het verleden kwam die last meer op het bord van de aandeelhouders terecht, namelijk in de verhouding 64 euro voor het rijk en 36 voor de aandeelhouders, terwijl de gasbasten toen juist meer naar het rijk stroomden. Dat ontving toen nog 90% van de gasbaten.

Portemonnee

Het principe blijft echter hetzelfde. De kosten die de NAM maakt voor bijvoorbeeld versterking en afhandeling van de schade worden afgetrokken van de baten en het restant, de winst, wordt verdeeld onder het rijk en de aandeelhouders. Als de schade en versterking meer kosten voelt het rijk dat dus sterk in zijn portemonnee, omdat het ook het grootste deel van de winst krijgt.

Indruisen

Dat druist wellicht in tegen het gevoel dat de aandeelhouders helemaal zouden moeten opdraaien voor de schade, maar het regime is nooit anders geweest, legt woordvoerder Job van de Sande van het ministerie van EZ uit: 'Het enige verschil is dat vroeger door een aparte regeling de staat meer profiteerde van de winst en minder deelde in de kosten. In de nieuwe deal is dat rechtgetrokken.'