Nieuw broedeiland bij Eemshaven is al volop in gebruik

Het nieuwe broedeiland bij de Eemshaven, dat begin dit voorjaar werd opgeleverd, telt al vele kuikentjes van de Noordse stern en de visdief.
Het broedeiland bestaat uit baggerslib en schelpen. Op een oppervlakte van 2 hectare kunnen de visdief, de Noorse stern maar ook de bontbekplevier naar hartenlust broeden. De nesten worden door omheining beschermd tegen vossen en andere rovers die het wagen de overstreek over het wad te maken. 

Ruim 200 nesten

Ecoloog Allix Brenninkmeijer houdt namens de provincie in de gaten hoe het leven op het eiland zich ontwikkelt. Hij en zijn medewerkers zijn er twee a drie keer per week om onderzoek te doen. 'Op dit moment zijn er meer dan tweehonderd nesten, en dat is meer dan we verwacht hadden', zegt hij. 
Wij hebben uitgerekend dat er per jaar dertig tot veertig visdieven en sterns sneuvelen
Allix Brenninkmeijer, ecoloog

Overlast

Het broedeiland is bedoeld om overlast van Noordse sternen en visdieven bij bedrijven in de Eemshaven tegen te gaan. Brenninkmeijer: 'Ze vallen mensen aan bij de bedrijven waar ze op de daken en de parkeerterreinen broeden. Dus we willen ze daar wegjagen en ze hier naar toe lokken. Dat is tot nu toe wonderbaarlijk goed gelukt'. 

Windmolens

'Maar ook de windmolens zijn een reden de vogels uit de Eemshaven te verjagen', vervolgt Brenninkmeijer. 'We hebben nu negentig windmolens in de Eemshaven staan en daar komen er nog zestig of zeventig bij. Wij hebben uitgerekend dat er per jaar dertig tot veertig visdieven en sterns sneuvelen omdat ze tegen een molen vliegen als we de kolonies niet verplaatsen'. 

Spreiding

Voor de Groningse kust zijn nu drie broedeilanden: bij de Eemshaven, bij Delfzijl en in de Dollard. Brenninkmeijer: het is veiliger om de boel een beetje te spreiden dan op één kolonie te gokken, want als daar wat mee gebeurt is gelijk je hele populatie over de kop'.