Sneller passende woningen voor ex-cliënten Beschermd Wonen

© Gemeente Groningen
Mensen uit instellingen voor Beschermd Wonen en Opvang die op zichzelf kunnen wonen, moeten binnen drie maanden een eigen woonruimte kunnen vinden. Verschillende Groninger organisaties maakten daarover vrijdag een afspraak.
Wethouder Zorg en Welzijn Ton Schroor namens de 20 Groninger gemeenten, bestuurder van Lefier Lex de Boer en bestuurder van Het Kopland Alice Vellinga ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.
Groningen is de eerste regio met een dergelijke overeenkomst. De betrokkenen willen intensief samenwerken om cliënten weer zelfstandig te laten wonen.

Samenwerking

Het uitgangspunt is dat cliënten geschikte woonruimte vinden in de gemeenten waar ze vandaan komen. Onderzoeksbureau KAW berekende eerder dat ongeveer 70 procent van de mensen die in een instelling zitten voor Beschermd Wonen, op zichzelf kunnen gaan wonen.
Schroor: 'We zien in dat je de problematiek alleen kunt oplossen via samenwerking tussen partijen en op provinciale schaal. Dit bijzondere proces verdient een compliment aan alle partners, waaronder alle 13 woningcorporaties en zo'n 20 zorgaanbieders.'