Groningen kijkt uit naar advies van de Mijnraad

© Jos Schuurman/FPS
Er breekt een belangrijke en spannende week aan voor de provincie Groningen en haar inwoners. De Mijnraad maakt maandag bekend wat het stoppen van de gaswinning in Groningen op termijn betekent voor het risico op aardbevingen.
Daarvan hangt af of duizenden woningen wel of niet versterkt of zelfs herbouwd moet worden.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken verraste eind maart vriend en vijand door aan te kondigen dat de gaswinning zo snel mogelijk wordt teruggeschroefd en uiterlijk in 2030 helemaal stopt. Omdat hij ervan uitgaat dat daardoor het bevingsrisico afneemt, besloot hij van een kleine 3200 huizen de inspectie of versterking op te schorten.

Stevige kritiek

Dat kwam de bewindsman op stevige kritiek te staan. Het besluit was aanleiding voor Hans Alders om op te stappen als Nationaal Coördinator Groningen. Hij vindt dat Wiebes zich niet houdt aan afspraken die hij namens de minister met Groningers heeft gemaakt. Ook de linkse oppositie nam Wiebes dat kwalijk.
Uiteindelijk accepteerde een meerderheid in de Tweede Kamer de pauze in de versterkingsoperatie. Wel kreeg Wiebes opdracht nog in de eerste week van juli duidelijkheid te geven aan de Groningers, die daardoor nog altijd in onzekerheid verkeren. Na de komende vergaderweek gaat de Kamer voor acht weken met zomerreces.

Voorproefje SodM

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf afgelopen week al een voorproefje. De toezichthouder liet weten dat de situatie in Groningen inderdaad veiliger wordt naarmate minder gas wordt opgepompt. Dat betekent mogelijk dat sommige mensen die eerder te horen kregen dat hun huis onveilig is en aangepakt moet worden, straks bericht krijgen dat dit niet meer nodig is.
Maar voor circa 5000 gebouwen geldt dat zij zeker de komende vijf jaar nog niet voldoen aan de veiligheidsnorm, en in veel gevallen zelfs nog langer. SodM dringt aan op veel meer tempo bij de inspectie en aanpak van die woningen. Daar zitten honderden huizen bij die Wiebes juist in de wachtkamer heeft gezet.
De conclusies van SodM worden meegenomen in het advies van de Mijnraad, samen met nieuwe berekeningen van onder meer het KNMI. Het pakket wordt maandagochtend overhandigd aan Wiebes, die van de Kamer minder dan een week heeft gekregen om vervolgens een eerste aanzet te geven tot een 'ruimhartige' versterking van de woningen die niet veilig genoeg zijn.