Instellingen

Ja of nee, 'zonnepark splitst Finsterwolde in twee'

Het geplande zonnepark in Finsterwolde
Het geplande zonnepark in Finsterwolde © F S Solar
Het college van de gemeente Oldambt wil een draagvlakonderzoek doen in Finsterwolde over de eventuele komst van een zonnepark. Volgens de plaatselijke dorpsvereniging komt het onderzoek te laat.
'Mensen ontlopen elkaar, het dorp gaat er sociaal op achteruit', zegt Richard Goet van Dorpsbelangen Finsterwolde.

Zonneparkplannen

Het bedrijf F&S Solar heeft plannen om een zonnepark van in totaal vijftien hectare aan te leggen aan de rand van Finsterwolde. De plannen voor een park werden in januari nog door een meerderheid in de gemeenteraad van tafel geveegd, omdat er te weinig draagvlak zou zijn in het dorp.

Hoe dan ook gedoe

Om duidelijk te hebben of er nou wel of geen draagvlak is, wil het college van de gemeente Oldambt een draagvlakonderzoek doen. Zij wil van de inwoners van Finsterwolde weten wat zij vinden van de komst van een zonnepark. Uit het onderzoek naar draagvlak kunnen grofweg twee conclusies komen: er is wel of er is geen draagvlak.
Beide uitslagen stelt Oldambt voor nieuwe uitdagingen. Stel dat er geen draagvlak is, dan is de kans groot dat de raad van Oldambt opnieuw 'nee' zegt tegen de komst van het zonnepark. F&S Solar heeft al aangegeven naar de rechter te stappen als de raad tegen stemt.
Daar staat de gemeente niet sterk, denkt wethouder Laura Broekhuizen: 'Het zonnepark afwijzen op enkel en alleen een gebrek aan draagvlak, houdt bij de rechter geen stand'. Broekhuizen wil dat dus voorkomen.

'Ja'

Het andere scenario is dat er wel draagvlak is en dat de raad alsnog 'ja' zegt. Mocht dat gebeuren, dan zorgt dat voor ontevredenheid bij een deel van de inwoners. De vraag is hoe groot die groep is. Tegenstanders zijn vertegenwoordigd in Actiegroep ZUN Finnewold.
ZUN zegt dat het zonnepark het dorp in twee kampen spitst.
Hun standpunt is duidelijk: er mag geen zonnepark komen aan de rand van het dorp. De vraag die nu voorligt: is dat de mening van alleen de actiegroep of denkt heel Finsterwolde er zo over?

17.000 euro

De gemeenteraad van Oldambt moet nog definitief besluiten of zij het onderzoek wel of niet ziet zitten.
Mocht een meerderheid voor zijn, dan stelt de gemeente hiervoor 17.000 euro beschikbaar. De werkgroep wil naast draagvlak kijken of de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening.