Gezond Verstand Haren wil schatkist toch niet meer verdelen onder bewoners

© Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Gezond Verstand Haren wilde de Harener schatkist van de gemeente verdelen onder de bevolking, maar op het laatste moment kwamen ze daar op terug.
De gemeente Haren heeft over 2017 een overschot van 2,4 miljoen euro gecreëerd. In het geval van een herindeling gaan de financiën over naar de nieuwe gemeente Groningen. Dat wilde de fractie van Gezond Verstand Haren voorkomen, de partij is namelijk tegen een herindeling met Groningen.

Overschot verdelen onder inwoners

Daarom had de voormalige coalitiepartij een motie opgesteld waarmee het overschot van 2,4 miljoen euro verdeeld zou worden onder de inwoners. Dat zou neerkomen op 120 euro per persoon.

Alle partijen negatief

Alle partijen in de gemeenteraad stonden negatief tegenover het plan. Burgemeester Pieter van Veen keurde de motie zelfs af. 'Stel dat we hiermee akkoord gaan dan zal de provincie altijd zeggen dat het te ver gaat', laat Van Veen weten.
'De motie lijkt sympathiek, maar het is een fopspeen voor de bevolking. Gezond Verstand Haren moet dus goed nadenken of ze zoiets wel willen indienen. Want je maakt iemand blij met een dode mus', betoogde de burgemeester.

'Knuppel in het hoenderhok'

'Je gooit een knuppel in het hoenderhok en direct alle kippen van de leg', zei GVH-fractievoorzitter Meinard Wolters na de reacties van de overige partijen. 'Gezien de reacties uit deze raad heeft mijn fractie besloten deze motie in te trekken.'
'Dat is positief', aldus de burgemeester.