Extra ministerraad over versterking 'veilige' huizen

© NPO Politiek
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken belegt dinsdag een extra ministerraad over de versterkingsoperatie in Groningen.
In die vergadering praten de ministers over de versterking van ongeveer 1588 'veilige' huizen in Groningen. Op de agenda staat hoe de operatie gefinancierd moet worden.

Beloofd

Wiebes vindt bij nader inzien dat deze huizen, ook als ze veilig genoeg zijn, toch moeten worden versterkt omdat dat nu eenmaal aan bewoners is beloofd.
Wiebes had de versterking van de 1588 woningen stilgelegd omdat hij wilde weten of die door het terugschroeven van de gaswinning misschien niet meer nodig was. Dat leidde tot veel verontwaardiging binnen en buiten het aardbevingsgebied.
De minister neemt nu het advies over van de Mijnraad, die maandag aanraadde om gewekte verwachtingen waar te maken. Ook als een huis het zonder versterking blijkt af te kunnen.

September

De Mijnraad adviseerde ook om haast te maken met de 1500 dringendste gevallen. Ook dat wil Wiebes overnemen. De bewoners van deze huizen horen in september hoe de versterking precies gaat verlopen.
Dan volgen ook afspraken over de volgende lichting van mogelijk te versterken woningen.