Wat schrijven de landelijke kranten over het advies van de Mijnraad?

Overzicht van kranten
Overzicht van kranten © RTV Noord
'Wat moeten de Groningers nog geloven?' en 'van opluchting is geen sprake'. De landelijke kranten besteden dinsdag op verschillende manieren aandacht aan het advies van de Mijnraad. Wij zetten het op een rij.

Telegraaf

Op pagina 12 concludeert de Telegraaf dat de versterkingsoperatie veel kleiner wordt en dat dat positief is voor de rekening die de NAM moet betalen. 'Dat is gunstig voor de staat, want de kosten van het bedrijf drukken door de nieuwe gasdeal zwaarder op de winst die naar de schatkist vloeit.'

Trouw

In Trouw op pagina 7 een uitgebreide uiteenzetting van het proces in de afgelopen maanden als aanvulling op het nieuws van maandag. Op het einde wordt nog verwezen naar het debat donderdag in de kamer: 'Dan zal de minister ook de vraag moeten beantwoorden hoe het kan dat het SodM vorige week adviseerde vijfduizend woningen snel te versterken en niet 1500.'
Een stuk uit het NRC. Tekst gaat verder onder de foto.

NRC

Ook de NRC concludeert op pagina 8 dat het advies van de Mijnraad anders is dan die van het SodM: 'Twee persconferenties in vijf dagen over de versterkingsoperatie in Groningen, met verschillende aantallen over de hoeveelheid huizen die verstevigd moet worden tegen zware bevingen: wat moeten de Groningers nog geloven?'
Daarnaast kijkt de krant nog eens naar de opdracht die de adviesorganen hebben gekregen: 'De onduidelijkheid illustreert vooral de verschillende opdrachten van het SodM en de Mijnraad: de eerste kijkt vooral naar de veiligheid, de tweede betrekt maatschappelijke en bestuurlijke aspecten bij het advies. Het rapport van maandag bevat een drie pagina's lange appendix met een beschouwing over behoorlijk bestuur - opvallend voor een organisatie die normaal gesproken bijna alleen maar adviseert over winningsvergunningen van mijnbouwbedrijven.'

Volkskrant

'Van opluchting in Groningen is geen sprake', concludeert de Volkskrant op pagina 13. Ook wordt er ingegaan op de onzekerheid die er is ontstaan. 'Waar kunnen de Groningers nog van op aan? De inschattingen van het aantal te versterken huizen ging de afgelopen drie jaar van 150 duizend naar 1.500.'
In het AD. Tekst gaat verder onder de foto.

AD

Op pagina 11 schrijft het AD dat duizenden Groningers zélf mogen beslissen over maatregen tegen aardbevingen: 'Maar wanneer is het nodig om je huis ingrijpend te laten verbouwen?' Ook het AD concludeert verder dat het advies van de Mijnraad anders is dan dat van het SodM: 'De Mijnraad laat daarmee de onzekerheidsmarge varen, waar het SodM wél rekening mee had gehouden.'

Financieel Dagblad

'Met het rapport dat de Mijnraad gisteren publiceerde, is het al complexe dossier over aardbevingen in Groningen nog ingewikkelder geworden.' Dat is te lezen op pagina 6 in het FD. In het artikel is verder een opsomming van de cijfers te lezen, zowel die van het advies van de SodM als van de Mijnraad.