Provincie: 'Wij leveren geen geld voor de versterking van woningen'

© RTV Noord
'Wij leveren geen geld uit de provinciale of de gemeentelijke begroting voor het versterken van bijna 1600 woningen in Groningen.' Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen in reactie op een uitspraak van minister Wiebes.
Update 14:00: Minister Wiebes heeft inmiddels laten weten dat de regio toch niet zal meebetalen aan de versterking. Lees er alles over in dit bericht.
Wiebes zei dinsdagmorgen na de Ministerraad dat het Rijk, de provincie Groningen, de gemeenten in Groningen en woningcorporaties samen extra geld uittrekken voor de versterking van bijna 1600 huizen. Het gaat om huizen die onlangs officieel als 'veilig' zijn bestempeld, maar waar eerder aanpassingen voor zijn beloofd.

'Wij leveren geen geld'

'Ik ben me er niet van bewust dat er geld uit de provinciale of uit de gemeentelijke begroting zou komen. We betalen wel mee aan het toekomstperspectief van Groningen, maar dat is niet versterken. Wij leveren geen geld voor deze woningen', herhaalt Eikenaar.
Er is gisteren uren overleg geweest met de minister over onder meer het betalen van de versterking. 'Maar dit is niet afgesproken', verzekert Eikenaar. 'Ik weet ook niet waar Wiebes op doelt. Nogmaals: er komt geen geld uit onze begroting.'