Nieuwe namen voor de vier vestigingen van het Eemsdeltacollege

De scholen met de personen waarnaar ze zijn vernoemd.
De scholen met de personen waarnaar ze zijn vernoemd. © Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta
De vier vestigingen van het Eemsdeltacollege hebben allemaal een nieuwe naam gekregen. Ook de huisstijl van de onderwijsgroep is vernieuwd.
De vier nieuwe namen zijn niet toevallig gekozen. Elke naam zegt iets over het type onderwijs dat op de betreffende vestiging wordt gegeven. Het overkoepelde motto daarbij is 'leren met lef', aldus de toelichting in een persbericht.
De naam 'Eemsdeltacollege' verdwijnt, maar de koepel Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta blijft.

George Martens School

Dit is de nieuwe naam voorde locatie Eelwerd in Appingedam, waar praktijkonderwijs wordt gegeven. Gijsbert George Martens was beeldend kunstenaar en medeoprichter van de Groninger Kunstkring De Ploeg.
Hij werd in 1894 in Groningen geboren en stond bekend om zijn krachtige kleuren en spontaan penseelgebruik. Praktisch en ondernemend als hij was, werkte hij ook als reclameman. Hij deed wat voor hem werkte en was daar goed in. Zo liet hij zien dat je kan zijn wie je wilt zijn. Het motto van deze school is 'worden wie jij bent en doen wat werkt'.

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Dit is de nieuwe naam van de locatie Pastorielaan in Appingedam, waar havo, vwo en vwo+-onderwijs wordt gegeven.
Rudolph Pabus Cleveringa was een Nederlandse hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. Hij werd in 1894 in Appingedam geboren. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen de nazi's. In een rede aan de Leidse universiteit protesteerde hij tegen het ontslag van joodse collega's.
Vanuit zijn gevoel voor rechtvaardigheid en met een goed beeld van de wereld, kwam hij in actie. Zijn daden leren ons om verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en onze daden.Het motto van deze school is 'ruimte om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en je talent te ontdekken en te gebruiken.'

Rutger Kopland School

Dit is de nieuwe naam van de vestiging in Siddeburen, waar vmbo en onderbouw havo en vwo worden gegeven.
Rutger Kopland was psychiater, maar werd beroemd als dichter en schrijver. Hij werd in 1934 geboren in Goor en overleed in Glimmen in 2012.
In de gedichten van Rutger Kopland lees je dat je mag dromen en er niet alleen voor staat. Ze zitten vol emotie, rust, hard werken en vertrouwen. Dat past precies bij deze school. Het
motto van de school is 'vanuit het vertrouwde de wereld ontdekken'.

Theda Mansholt College

Dit is de nieuwe naam van onze locatie Sikkel in Delfzijl, waar we vmbo aanbieden.
Theda Wilmina Scheltjea Mansholt was pedagoge. Ze wordt gezien als de grondlegger van het Nederlandse landbouw-huishoudonderwijs.
Ze werd in 1879 in Meeden geboren. Theda Mansholt stimuleerde haar leerlingen om al het goede van hun geboortegrond te benutten. Iedereen kon op zijn manier helpen om de leefomstandigheden op het platteland te verbeteren.
Ze is een voorbeeld en inspireert ons om initiatief te nemen en met onze eigen unieke
talenten onze schouders te zetten onder de mogelijkheden die Groningen biedt.
Het motto van deze school is 'je talent vinden en er werk van maken'.
De nieuwe namen en de nieuwe huisstijl worden gepresenteerd in deze animatie: