De eindbalans over 2017: Bedum plust 1,2 miljoen euro

Een deel van het overschot wordt gebruikt voor het centrumplan.
Een deel van het overschot wordt gebruikt voor het centrumplan. © Gemeente Bedum
De gemeente Bedum hield afgelopen jaar 1,2 miljoen euro over. Dit extraatje wordt grotendeels ingezet voor het centrumplan Bedum.
Uiteindelijk blijft er na deze investering nog een zakcentje over, namelijk 66.000 euro.
een positief saldo van 66.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor dat laatste bedrag toe te voegen aan de algemene reserves.
.

Meevallers

Dit waren de financiële meevallers in 2017:
- De uitkering uit het gemeentefonds viel twee ton gunstiger uit dan verwacht.
- De inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen waren drie ton hoger uit dan was begroot.

Tegenvallers

Dit waren de financiële tegenvallers in 2017:
- Lgere kosten op het gebied van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing leverden drie ton minder BTW-compensatie op. I
- Het budget voor huishoudelijke hulp, vervoer en WMO werd met 90.000 euro overschreven.