Ondanks procesfouten mag bouw windpark Oostpolder doorgaan

© Jos Schuurman/FPS
Ondanks een procedurefout heeft de Raad van State het windparkplan Oostpolder in de Eemshaven inhoudelijk toch goedgekeurd.
Dat blijkt de definitieve uitspraak die de hoogste bestuursrechter van ons land woensdagochtend heeft gepubliceerd.
Volgens de Raad van State hadden Provinciale Staten een zogenoemde verklaring van geen bezwaar voor het windparkplan moeten afgeven.

Niet nodig

Het provinciebestuur vond dat niet nodig, omdat de Staten eerder al hadden laten blijken voorstander te zijn van het windpark, dat 21 windturbines van 4,5 megawatt per stuk gaat tellen.

Niet geweigerd

De Raad van State stelt op basis van vergaderstukken van Provinciale Staten vast dat het provincieparlement zeker geen verklaring van geen bezwaar had geweigerd als daarom gevraagd was.
'Op eerdere momenten hadden Provinciale Staten zich al positief over het plan uitgelaten', licht een woordvoerder van de Raad van State toe.
Om die reden wordt de omgevingsvergunning goedgekeurd en kan initiatiefnemer Waddenwind BV aan de slag met de bouw van het windpark.

Wel proceskosten vergoed

Ook alle andere inhoudelijke bezwaren tegen het windpark heeft de Raad van State afgewezen.
Vanwege de gemaakte fouten moet de provincie Groningen wel de proceskosten vergoeden aan de bezwaarmakers.