Staten willen dat provincie zich inspant voor Refaja Ziekenhuis

© Martijn Folkers / RTV Noord
Het is wellicht een wat overbodig signaal, maar een grote meerderheid in Provinciale Staten wil dat gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) gaat kijken wat er te redden valt bij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.
Een voorstel met deze oproep is bijna unaniem aangenomen, alleen de VVD is tegen. Volgens mede-indiener SP moet de provincie alles in het werk stellen voor volwaardige ziekenhuiszorg in Zuidoost-Groningen.

'Belangrijke peiler'

'De afdeling verloskunde is een belangrijke peiler voor goede gezondheidszorg in de regio', zegt SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek. 'Goede zorg, dichtbij huis, is van levensbelang.'
'Wij spreken dan ook uit dat het behoud van een volwaardig ziekenhuis van groot belang is voor de leefbaarheid. Een afdeling klinische verloskunde is dan ook basiszorg.'

Alternatief scenario

Gedeputeerde Eelco Eikenaar onderstreept die woorden, maar geeft aan dat de provincie al betrokken is bij het ontwikkelen van een alternatief scenario voor eventueel behoud van de afdeling verloskunde.
'Vorige week was ik aanwezig bij een bijeenkomst in Stadskanaal', licht hij zijn inspanningen toe. In die bijeenkomst spraken raadsleden zich uit voor het alternatieve scenario. Onderdeel van dat plan is het oprichten van een regionaal Taskforce, dat onder regie van de provincie tot het alternatieve scenario moet komen.

Inzet

Inzet van de taskforce: het behoud van de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde. Of het gaat lukken is de vraag, beseft ook Eikenaar zich.
'Wij gaan niet over ziekenhuiszorg', zegt de SP-bestuurder. 'Toch willen we aan de slag om in onze provincie goede zorg in de benen te houden.'