SP wil onderzoek naar onveilige balkons: 'Het lijken incidenten, maar we zien een patroon'

Terwijl de stutwerkzaamheden aan de Westindischekade in volle gang zijn, pleit SP-raadslid Jimmy Dijk voor een grootschalig onderzoek naar onveilige balkons in de stad Groningen.
Zijn partij stelt daarover vragen aan het college van B&W.
'Het lijken incidenten, maar we zien een patroon. In meerdere wijken waar het onderhoud lang op zich heeft laten wachten zijn balkons onveilig. Dan heb ik het over Hoogkerk, De Wijert, De Hoogte en Oosterhoogebrug.'

'Zijn balkons wel aardbevingsbestendig?'

Dijk kwam donderdag poolshoogte nemen bij het stutwerk door Lefier aan de Westindischekade. De woningbouwcorporatie kwam direct in actie nadat daar woensdagmorgen een balkon afbrak. Volgens Dijk had veel leed echter voorkomen kunnen worden.
'Deze woningen zijn onlangs nog gerenoveerd en bewoners hebben bij Lefier nog klachten ingediend over de onveiligheid van hun balkons. De SP wil van het college weten op welke manier zij de corporaties gaan aansporen om periodiek onderzoek te doen. In meerdere wijken zijn balkons onveilig, bovendien zitten we dicht tegen het aardbevingsgebied. Zijn de balkons wel aardbevingsbestendig?'

Onderzoek in 2014

Lefier-woordvoerster Elza Bulstra liet woensdag weten dat de corporatie in 2014 onderzoek heeft gedaan naar de staat van de balkons. De uitkomsten daarvan waren geen aanleiding om actie te ondernemen.
Na de melding van het ingestorte balkon aan de Westindischekade sloot Lefier alle balkons af. Ook worden ze gestut. Omdat balkons tevens als vluchtroute dienen bij brand, krijgt elke woning twee brandmelders.

Eerdere gevallen

Het incident aan de Westindischekade lijkt niet op zichzelf te staan. Vorig jaar bleek al dat tweehonderd balkons van woningcorporatie De Huismeesters niet voldeden aan de bouwnorm.
Twee maanden eerder maakte De Huismeesters bekend dat negentig balkons in drie woongebouwen moesten worden verstevigd. Ook deze zouden niet aan de bouwnorm voldoen.