Alle oude schadegevallen hebben aanbod NAM gekregen

Schade in Slochteren
Schade in Slochteren © ANP / Catrinus van de Veen
Alle 6199 bewoners met openstaande schademeldingen hebben inmiddels een aanbod gehad van de NAM. Tot nu toe heeft bijna driekwart van de bewoners dat aanbod geaccepteerd.
Dat blijkt cijfers van NAM die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en klimaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. (Bekijk de brief hier).

Ruimhartig eindbod

Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol is afgesproken dat de NAM de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zou afronden met een 'ruimhartig eindbod'. 
Uit de cijfers blijkt dat in bijna 10 procent van de gevallen het aanbod door bewoners is afgewezen. Op bijna 17 procent van de aanbiedingen is nog niet gereageerd. Commissaris van de Koning René Paas en minister Eric Wiebes constateren op basis van de voortgangsrapportage dat hiermee veel schades zijn afgewikkeld.

Extra tijd

Op verzoek van de commissaris en de minister heeft de NAM bewoners meer tijd gegeven om over het aanbod te besluiten. Ook kunnen bewoners die het aanbod eerder hebben afgewezen tot en met 9 juli alsnog akkoord gaan. Bewoners die nog niet gereageerd hebben worden door de NAM actief telefonisch benaderd.
Verder heeft het gaswinningsbedrijf in Loppersum een tijdelijk loket geopend waar bewoners vragen kunnen stellen over hun aanbod. Schademelders die het aanbod afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.