Onderzoek aardwarmtedebacle is afgerond

© RTV Noord (bewerkt)
Het onderzoek naar het afblazen van het geothermieproject in de stad Groningen is afgerond. De gemeente maakt vrijdagmiddag om 12.00 uur de conclusies van het onderzoek bekend. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. Raadsleden willen weten waar het is misgegaan met het geothermieproject. Het onderzoek moet daar een antwoord op geven.

Het project

Het aardwarmteproject had de stad Groningen moeten helpen bij de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Duizenden woningen zouden met warmte uit grondwater worden verwarmd. De gemeente heeft echter de stekker uit het project getrokken toen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met kritiek kwam op zowel het project als uitvoeringsorganisatie WarmteStad. Die zou niet kundig zijn en het risico op aardbevingen onderschatten.
Bijna de complete Groninger raad stond echter achter het plan om geothermie toe te passen in de stad. Alleen eenmansfractie 100% Groningen was tegen.
 

Gaan er koppen rollen?

Mattias Gijsbertsen is als wethouder politiek verantwoordelijk voor het project. Toen de raad om het onderzoek vroeg, liet hij al weten niet bang te zijn voor zijn positie. Bij hem zouden dezelfde vragen leven als bij de raadsleden.
 

Voorlopig geen aardwarmte

In november 2017 besloot Gijsbertsen het aardwarmteproject voorlopig in de ijskast te zetten. Er zou te veel onenigheid zijn onder deskundigen om het project door te zetten, doelend op het oordeel van het SodM.
Met het 'on hold' zetten van het project is 6 miljoen euro gemoeid; 3 miljoen voor de gemeente en 3 miljoen voor het Waterbedrijf. Die laatste is namelijk mede aandeelhouder van projectorganisatie WarmteStad.
 

Alternatieven

Op dit moment zijn restwarmte en biomassa in beeld om geothermie op te volgen als duurzame bron. WarmteStad doet onderzoek naar de beschikbaarheid van de twee bronnen.
Restwarmte en biomassa zijn overgebleven nadat er een longlist was met negen potentiële opvolgers.