Mensen in 'batch 1.588' krijgen binnen twee weken brief over situatie

Mensen die in de 'batch 1.588' horen, krijgen binnen twee weken een brief met duidelijkheid over hun situatie. Dat zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat donderdagmiddag tijdens het debat over de versterkingsoperatie.
De andere 1.500 meest kritische gevallen, krijgen na de zomer het plan en wat de timing zou moeten.

Versterking 1.588 woningen eerder stilgelegd

Wiebes had de versterking van de 1.588 woningen stilgelegd omdat hij wilde weten of die door het terugschroeven van de gaswinning misschien niet meer nodig was. Dat leidde tot veel verontwaardiging binnen en buiten het aardbevingsgebied.
De Mijnraad adviseerde ook om haast te maken met de 1.500 dringendste gevallen. Ook dat wil Wiebes overnemen. De bewoners van deze huizen horen in september hoe de versterking precies gaat verlopen.