Rapport: WarmteStad negeerde waarschuwingen aardbevingsgevaar

© RTV Noord
Projectorganisatie WarmteStad had kunnen weten dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een negatief oordeel zou hebben over geothermie in de stad Groningen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten doen naar het aardwarmtedebacle.
Met het project zou aardwarmte uit de ondergrond gepompt worden. Met dat warme water zouden huizen en bedrijfspanden verwarmd worden.
Vanaf 2015 heeft het SodM al gewezen op de risico's op aardbevingen door het oppompen van aardwarmte. Toen noemde het SodM het risico nog wel klein.

Publieke opinie

Volgens het onderzoek waren er na 2015 voldoende signalen waarmee WarmteStad wakker geschud had kunnen worden over een naderend negatief oordeel van het SodM. Zo veranderde sinds 2015 de publieke opinie over aardbevingen en nam het aantal bevingen in en om de stad toe.

Alertheid op signalen

'Het is aannemelijk dat bij meer alertheid op de signalen van SodM en op de genoemde ontwikkelingen in de sector ruim eerder dan het voorjaar van 2017 duidelijk had kunnen zijn dat een positief oordeel van SodM voor dit project (geothermie red.) niet vanzelfsprekend was en mogelijk in het geheel niet zou komen', zo valt te lezen in één van de conclusies.

Eerder stadium

Het stadsbestuur laat in een reactie weten dat ze graag eerder op de hoogte waren gebracht van de zorgen van het SodM rondom geothermie. De zorgen waren volgens B&W niet eerder 'onmiskenbaar geuit.' 'Wij menen dat het in rede had gelegen dat SodM in een eerder stadium deze zorgen op directie- of bestuurlijk niveau had aangekaart', schrijft gemeente in reactie op het rapport.
SodM schreef in september 2017 een brief naar de minister waarin stond dat er onvoldoende kennis was bij WarmteStad op het gebied van aardbevingen. Daardoor zou de projectorganisatie te weinig oog hebben voor de risico's van het aardwarmteproject. Die bewering was volgens het onderzoek niet gegrond.

Ten onrechte

De gemeenteraadsleden van Groningen hebben van het college van burgemeester en wethouders ten onrechte te horen gekregen dat het risico op aardbevingen door toedoen van geothermie klein was. 'De informatie die de raad heeft gekregen is op dat punt wat al te eenzijdig en komt niet overeen met de aandacht die er binnen de projectorganisatie (WarmteStad red.) was voor seismische risico's gedurende het project', staat in het rapport.

Financiële onderbouwing

Het tijdelijk stopzetten van geothermie zorgt voor een kostenplaatje van 6 miljoen euro. Het rapport zet vraagtekens bij de hoogte van dat bedrag. 'De commissie betwijfelt of alle bedragen die worden afgewaardeerd volledig te relateren zijn aan het geothermiedeel van het project. Nadere financiële onderbouwing is wenselijk', zo valt te lezen.
Het college van B&W kan zich vinden in de conclusies van het rapport en neemt de aanbevelingen over. Het rapport is hier te lezen.