Warmtestad: 'We moeten lering trekken uit onderzoek aardwarmte'

© RTV Noord (bewerkt)
Warmtestad, de organisatie die verantwoordelijk is voor het stopgezette aardwarmteproject van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen, is blij met het onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren.
De raad wilde weten of de risico's van het project wel goed waren ingeschat. Dat blijkt niet zo te zijn; WarmteStad had kunnen weten dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een negatief oordeel zou hebben over geothermie in de stad Groningen, zo luidt de belangrijkste conclusie.

Lering trekken

Warmtestad noemt het een gedegen onderzoek. 'Het is goed dat het rapport duidelijkheid geeft over een aantal zaken. Wij zijn blij een bevestiging te krijgen van de professionaliteit als organisatie en trekken tegelijk lering uit het proces', zegt directeur Dick Takkebos.
'Belangrijk voor ons is dat we nu een nieuwe warmtebron vinden, die een actieve bijdrage levert aan een duurzame toekomst van Groningen.'

Meer bevingen

Volgens het onderzoek waren er na 2015 voldoende signalen, waarmee WarmteStad wakker geschud had kunnen worden over een naderend negatief oordeel van het SodM. Zo veranderde sinds 2015 de publieke opinie over aardbevingen en nam het aantal bevingen in en om de stad toe.
Takkebos: 'We herkennen ons in de aanbevelingen over de wijze waarop in een veranderend speelveld met belangrijke stakeholders moet worden omgegaan en passen deze nu al toe bij het vinden naar een alternatief voor geothermie.'

Politieke reacties

Politiek Groningen heeft inmiddels ook gereageerd op het onderzoek dat is gemaakt in opdracht van de raadsleden. 
Volgens Max Blom (VVD) heeft het SodM een twijfelachtige rol gehad in het geheel. 'Ze zijn gewoon niet altijd duidelijke geweest in hun advies. Ook WarmteStad is niet meegegaan met de landelijke ontwikkelingen rondom geothermie. Ze hebben het toch iets te rooskleurig ingezien.'  
Ook Jan Pieter Loopstra (PvdA) denkt dat de rol van SodM groot is geweest. 'We konden hier gewoon niet weten dat er plotseling bij het SodM een veranderende opvatting kwam op het gebied van aardbevingen in relatie met geothermie. 
Wim Koks (SP) verwijt wethouder Gijsbertsen niks na het lezen van het onderzoek. 'Wel moeten we meer tegenkracht gaan organiseren rondom dit soort ingewikkelde vraagstukken. Wij moeten niet alleen afhankelijk zijn van informatie die het college ons geeft.' 
Martijn van der Glas (GroenLinks) laat de wethouder ook niet vallen. 'Wellicht had het SodM steviger moeten zeggen dat er onderzoek moest komen naar de risico's van geothermie. Maar we hebben in elk geval alle informatie die het college tot z'n beschikking had gekregen.' 
Jetze Luhoff (D66) vindt het vooral goed om te lezen dat de gemeenteraad zorgvuldig op de hoogte is gehouden gedurende de besluitvorming. 'Dat neemt niet weg dat er tussen de toezichthouder en WarmteStad het één en ander is misgegaan. Signalen die het SodM gaf zijn niet helder aangekomen, of werden niet opgepikt. Dat maakt het rapport wel duidelijk.' 

100% Groningen

Bijna alle politieke partijen waren voor het uitvoeren van het geothermieproject. Eenmansfractie 100% Groningen stemde destijds tegen het project. Ze vonden dat er teveel onduidelijkheid was over de kans van slagen. 
'Wat ons toen en nu nog steeds mateloos stoort is het gemakt waarmee de niet te ontkennen risico's aan de kant zijn geschoven', laat fractievoorzitter Marjet Woldhuis weten. 'Twijfels over veiligheid en financiën worden achteloos als acceptabel beschouwd.' 
Binnenkort debatteert de raad nog over de uitkomsten van het rapport.