Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade zet extra vaart achter schadeafwikkeling

© Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) voert het tempo voor de schadeafwikkeling in het aardbevingsgebied op.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaf donderdag aan dat de afhandeling wat hem betreft te langzaam gaat. 'Ik vind dit treurig en heel pijnlijk. Het is een tegenvaller. Maar de commissie doet er alles aan om het proces te versnellen', zei Wiebes.
De uitspraak van Wiebes is niet dé reden om in te grijpen, zegt voorzitter Bruno van Ravels 'We hadden zelf ook al geconstateerd dat het aantal besluiten achterbleef bij onze ambities.'
'Het tempo van de opnames gaat al omhoog, maar te beperkt. Je zou vanaf nu iedere week een toename van de opnames zien. Het is een doel waar wij naar streven.'

Extra deskundigen

Volgens de TCMG wordt er gewerkt aan uitbreiding van het aantal externe deskundigen en met het ontwikkelen van methoden van schadeafhandeling waardoor minder externe deskundigen nodig zijn.

'ICT verbeteren'

De commissie wil ook op ICT-gebied een verbeterslag maken. 'Het nemen van honderd besluiten per dag kan alleen als alle ICT vlekkeloos verloopt staat in een verklaring op de website. 'Momenteel is de ICT daar nog onvoldoende geschikt voor en daar wordt nu hard aan gewerkt.'
Van Ravels: 'We steken ons licht op bij verzekeraars. Dat zijn bij uitstek de instanties die ruime ervaring hebben met het afwikkelen van grote hoeveelheden schadeclaims. Zij beschikken over de capaciteit en de experts.'

Aanvulling

Als verklaring voor 'de trage afhandeling' noemt de TCMG onder andere de dossiers die voor het oprichting van TCMG in behandeling zijn genomen. 'Veel van de 13.000 aanvragen die voor 19 maart 2018 waren ingediend, behoeven aanvulling. Dat kost tijd.'
Bij de start van de commissie op 19 maart zijn er 13.472 meldingen overgenomen van Centrum Veilig Wonen (CVW). Sindsdien zijn er 2.871 nieuwe schademeldingen gedaan. 'Er worden nu minimaal 150 schade-opnames per week gedaan. In totaal zijn dat er ruim 670', stelt de TCMG.