'Wat wil jouw medewerker, wat wil het bedrijf? Praat erover'

© RTV Noord
Een organisatie die het beste uit zijn personeel wil halen, laat medewerkers groeien en geeft ze de kans zich te ontwikkelen.
Wanneer je het goed aanpakt, koppel je de groei van je mensen aan de ambitie van je bedrijf, adviseert personeelsdeskundige en NoordZaken-expert Jorinde Kelder. Dan heb je een mes dat aan twee kanten snijdt.

Door Jorinde Kelder

Nog even in het kort over mijn vorige expertblog. Dat ging over wat je allemaal moet organiseren bij indiensttreding. In het kort: zorg voor een professioneel arbeidscontract, legt altijd een (digitaal) personeelsdossier aan en denk aan de verplichting de medewerker formeel te identificeren.
Een introductiegids kan helpen bij het inwerken en zorgt zeker ook voor een warm welkom voor iedere nieuwe kracht.

Gesprekkencyclus

Mocht je nog geen gesprekkencyclus binnen je bedrijf hebben, overweeg dan eens invoering ervan. Feitelijk begint de gesprekkencyclus al bij het sollicitatiegesprek. Dan kijk je al naar de taken van de medewerker en schat je in of hij of zij ze aankan.
Minimaal drie gesprekken per jaar is een goed uitgangspunt
Jorinde Kelder

Drie gesprekken

De gesprekkencyclus omvat alle momenten waarop jij met je medewerkers spreekt over doelen en prestaties van de medewerker. Ook komt aan bod waar de organisatie behoefte aan heeft. Minimaal drie gesprekken per jaar is een goed uitgangspunt.
De strategie van het bedrijf bepaalt de afspraken met de medewerkers. Hoe het over en weer gaat, wordt besproken in drie verschillende gesprekssoorten. Hieronder geef ik een opzet die voor veel bedrijven goed werkt.

Het doelstellingengesprek

Het eerste gesprek is meestal het doelstellingengesprek. Dit gaat over taken, gedrag en groei van competenties. Doe dit aan het begin van het jaar.

Het voortgangsgesprek

In het voortgangsgesprek bespreek je of de medewerker op koers ligt richting de doelen die zijn afgesproken. Juni of juli is een mooi moment ervoor.

Het beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is voor het eind van het jaar. Dan maak je met je medewerker de balans op. Daar kan een beoordelingsscore aan worden gekoppeld. In dit gesprek ben jij als leidinggevende vooral aan het woord.

Inzicht

De gesprekken zijn ook belangrijk omdat je in contact blijft met je medewerkers. Ze geven inzicht in hun ontwikkeling en je krijgt zicht op de groeipotentie. Dan weet je ook of ze hun vaardigheden misschien nog via opleidingen kunnen verbeteren.
Wat er uit de gesprekken komt, kun je vergelijken met waar het bedrijf behoefte aan heeft voor verdere groei.
Regelmatig en gestructureerd gesprekken voeren levert medewerker én organisatie veel op
Jorinde Kelder

Heftig

Heb je een heel stabiel bedrijf dat nauwelijks verandert in dienst of product en is je markt heel bestendig, dan zijn de gesprekken misschien minder belangrijk. Maar eigenlijk is de dynamiek tegenwoordig overal behoorlijk heftig.
Voor de meeste bedrijven geldt dus dat regelmatig en gestructureerd gesprekken voeren zowel de medewerker als de organisatie veel oplevert.

Draagvlak

Invoering van een gesprekkencyclus vraagt best wat van managers en medewerkers. Het is daarom belangrijk dat de hele organisatie ervan op de hoogte is en er bij wordt betrokken. Dat geldt zeker voor de leidinggevenden die de gesprekken gaan doen. Een korte training kan hen hierbij enorm helpen heb ik ook recent weer ervaren.
Voor het draagvlak onder de medewerkers is het ook verstandig een introductie te doen. Vergeet ook niet de Ondernemingsraad te informeren over de invoering van een gesprekkencyclus.

Mijn tips:

- Onderzoek of een gesprekkencyclus iets toevoegt
- Laat de strategie van het bedrijf leidend zijn in de afspraken met de medewerkers
- Een korte (gespreks)training kan echt helpen
- Neem je leidinggevenden vanaf het begin mee bij de introductie
- Informeer de medewerkers, zorg voor draagvlak.
Jorinde Kelder is P&O-expert. Ze is werkzaam bij het consultancy- en opleidingsbedrijf Wagner Group in Groningen.