Minister: besluit over zeehondenopvang 'nieuwe stijl' uiterlijk begin 2019

© FPS/Jos Schuurman
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil uiterlijk begin volgend jaar besluiten hoe de opvang van zeehonden voortaan moet worden georganiseerd. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

14.000

Schouten laat weten dat ze achter het advies staat van de wetenschappelijke commissie zeehondenopvang (WAZ) die de opvang onderzocht.
Volgens die commissie vraagt de huidige gezonde populatie van zeehonden in de Nederlandse wateren om een andere manier van denken. De laatste decennia groeide het aantal zeehonden van 500 in 1980 naar ruim 14.000 nu. 

'Veel te veel'

Opvangcentra, Nederland telt er vijf, ontfermden zich in de afgelopen tien jaar over tussen de 20 en 50 procent van alle jonge zeehonden. Veel te veel, vindt de WAZ, die pleit voor een maximum van 5 procent.
Volgens de commissie zijn zeehonden wilde dieren die in de natuur thuishoren, en moet dat het uitgangspunt voor de opvang zijn. 

Zeehondenwachters

Opvang van zieke dieren moet mogelijk blijven, maar dan alleen als de zeehond echt hulp nodig heeft en het opvangen en terugzetten geen gevaar oplevert voor de andere zeehonden.
De WAZ wil dat er zeehondenwachters komen, getrainde professionals die als enigen mogen beslissen of een zeehond naar een opvangcentrum moet. Zij zouden ook kunnen beslissen over het euthanaseren van zieke dieren. 

Burgemeester Vlieland

Minister Schouten wil dat alle betrokken partijen nu samen komen tot een zogeheten 'zeehondenakkoord' op basis van de adviezen van de wetenschappelijke commissie. Aan burgemeester Tineke Schokker van Vlieland is gevraagd dat proces te begeleiden. 

Onwaarschijnlijk

Op dit moment zijn er vijf opvangadressen voor zeehonden: Stellendam, Texel, Terschelling. Pieterburen en Termunterzijl. Gezien de adviezen van de wetenschappelijke commissie lijkt het onwaarschijnlijk dat die alle vijf open kunnen blijven.