COA ziet ziekteverzuim in Ter Apel afnemen

De COA-locatie in Ter Apel
De COA-locatie in Ter Apel © Mario Miskovic/RTV Noord
Het ziekteverzuim bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel neemt af. Tot grote opluchting van regiomanager Henk Wolthof.
De afgelopen jaren kampten bovengemiddeld veel COA-medewerkers met verschillende klachten. Met name een specifieke afdeling in Ter Apel sprong er in negatieve zin bovenuit: de proces opvanglocatie.

Ziekteverzuim

Op het hoogtepunt was een op de vier medewerkers van de betreffende afdeling ziek. In januari was het ziekteverzuim nog altijd bijna 23 procent. Maar afgelopen maand was het ziekteverzuim gedaald tot minder dan tien procent.
'Het is nog steeds niet waar we het willen hebben', zegt Wolthof. 'Maar het gaat de goede kant op.'
Toch wil Wolthof niet te veel op de cijfers inzoomen, omdat sommige ziektes niets te maken hebben met de situatie op het COA-terrein. 'Iemand kan ook een hernia hebben en langere tijd uitgeschakeld worden', aldus Wolthof.

De commissie-Atsma

Een deel van de zieke medewerkers dacht dat hun ziekte kwam door bodemverontreiniging uit het verleden.
Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Joop Atsma deed in opdracht van het COA onderzoek naar de klachten en kwam tot de conclusie dat het ziekteverzuim waarschijnlijk andere oorzaken heeft. De commissie kwam onder meer uit bij het Sick Building Syndrome.
Het COA heeft een professor uit Utrecht ingeschakeld om het personeel voor te lichten over dat Sick Building Syndrome. Naast die constatering, bleken ook de gebouwen verontreinigd.
Wolthof: 'We praten nu vaker met de verschillende teams en alle gebouwen zijn helemaal gereinigd. Metingen laten ook zien dat de gebouwen nu schoon zijn.'

Aanbevelingen

De commissie deed meer aanbevelingen aan het COA. Die worden volgens Wolthof allemaal opgevolgd. Medewerkers krijgen nu voortgangsberichten over de aanbevelingen en er wordt een nulmeting gehouden naar de psychosociale werkdruk in Ter Apel.
Er waren ook klachten over het drinkwater. Bij alle drinkwaterpunten hangen daarom nu kaarten met het advies om het water na stilstand eerst een minuut door te laten stromen en de moestuin is verplaatst naar bakken.

Vervolg

Het COA heeft een projectleider op de verbeteringen gezet. Eind dit jaar moet ook duidelijk zijn hoe het COA in de toekomst met dergelijke situaties om zal gaan.