Handjes in de lucht tijdens vergadering nieuwe stijl Oldambt

Rode kaarten, pitches en zelf in elkaar geknutselde filmpjes. De gemeente Oldambt probeerde maandagmiddag op een creatieve manier te vergaderen. De band Sproakwotter kwam ook nog even langs en kreeg de handjes in de lucht.
Het doel van de middag was om ideeën op te werpen, die later dit jaar eventueel in de begroting meegenomen kunnen worden.

Nieuwe stijl

De partijen moesten een pitch houden. De een las alles keurig op van papier, de ander was met een helikopter boven de Blauwestad gaan vliegen. Na de pitch moesten de partijen één voor één stellingen opwerpen.
De overige partijen mochten op dat moment een rode kaart geven, als zij het onderwerp niet interessant genoeg vonden voor een discussie. 'Ik had wel graag een videoscheidsrechter gehad', grapt SP'er Martin Viel.

Concrete ideeën

Lang niet alle onderwerpen werden 'uit het veld gestuurd'. De VCP wil een botenshow in de Blauwestad, de SP wil uitzoeken of de gemeente dier- en insectenvriendelijker kan en de Partij voor het Noorden wil het onveiligheidsgevoel op het Oldambtplein tegen het licht houden. Een ruime meerderheid van de raad was positief over deze voorstellen.

Weinig discussie

De echte discussies bleven uit. 'Dat is een compliment aan de raad', zegt ChristenUnie-voorman Gert Jan Bolt. 'De raad is het blijkbaar op hoofdlijnen met elkaar eens. Er zijn weinig onderwerpen waarin wij ten diepste van meningen verschillen.'
Waarnemend burgemeester Rika Pot denkt er net zo over: 'Je ziet in deze raad dat er heel veel samenhang is'.

Begroting

Het college gaat om tafel om over de onderwerpen na te denken. Dan bepaalt zij welke onderwerpen worden meegenomen in de begroting van 2019. De raad vergadert hier in november over.