Eerste Kamer staat uitgebreid stil bij Harener herindeling

De Eerste Kamer
De Eerste Kamer © Robert Pastoor/RTV Noord
De fracties in de Eerste Kamer stonden maandagavond tijdens het debat over de gemeentelijke herindelingen uitgebreid stil bij de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.
De nieuwe gemeente Groningen was één van de twaalf herindelingsvoorstellen die maandagavond zijn besproken. De aanwezige minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) kreeg meerdere vragen over de situatie rond de Harener herindeling. Dinsdagavond beantwoordt ze die.

Haren is tegen, maar werkt mee

De Harener gemeenteraad is in meerderheid tegen de herindeling. Alhoewel de gemeenteraad tegen is, wordt er op dit moment in Haren wel hard gewerkt aan de herindeling. Dat heeft het college van B&W besloten nadat de Tweede Kamer in april heeft ingestemd met de herindeling van Haren.

Veel woorden voor Haren

De woordvoering van 50Plus ging enkel en alleen over Haren. 'De bewoners van Haren voelen zich volstrekt machteloos. Er worden geen redelijke argumenten gebruikt; niet door de provincie en niet door de regering', liet senator Jan Nagel weten.
Het is voor ons nog niet klip en klaar
Mirjam Bikker - Senator ChristenUnie
De PVV-fractie had ook veel woorden over Haren. 'Grijsgedraaide argumenten van de provincie Groningen worden nog grijzer gedraaid door de minister. Herindelingen zijn een ongefundeerde drang naar schaalvergroting', aldus Alexander van Hattem.
'Alles is uit de kast gehaald om ons als senatoren te overtuigen van een fout genomen besluit', zei SGP-senator Peter Schalk.
Regeringspartij ChristenUnie lijkt de kaarten nog enigszins tegen de borst te houden wat betreft de goedkeuring aan de herindeling. 'Het is voor ons nog niet klip en klaar', zei senator Mirjam Bikker. Ze liet wel weten te 'neigen' naar het instemmen met de Harener herindeling.
GroenLinks wil nogmaals van minister Ollongren weten of het proces in Haren wel zorgvuldig is verlopen. 'Daarnaast hebben we ook zorg voor de medewerkers van de gemeente Haren', liet fractielid Frits Lintmeijer weten. Wel is de fractie voor de meeste herindelingen. 'Maar van een aantal zijn we nog niet overtuigd van een goede samenwerking.'
Minister Kajsa Ollongren is aandachtig toehoorder tijdens het debat (Foto: Eerste Kamer)

Meest duidelijk

Waar regeringspartij ChristenUnie niet onomwonden voor een Harener herindeling is, daar is de VVD dat wel. 'We kunnen het wantrouwen van de inwoners wel duiden, maar niet delen', zegt Helmi Huijbregts.
Hans Engels woont en werkt in Groningen en is D66-fractievoorzitter in de Senaat en woordvoerder op het gebied van herindelingen. Zijn partij staat pal achter het besluit van minister Ollongren, tevens minister namens D66. 'Ambtelijke organisaties van kleinere gemeenten zijn kwetsbaar', aldus de senator die tevens hoogleraar Decentraal Bestuur is aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De voorgeschiedenis

In april besloot de Tweede Kamer dat Haren, Groningen en Ten Boer opgaan in één gemeente die vanaf 1 januari 2019 de gemeente Groningen heet. De Eerste Kamer heeft het finale oordeel over de fusie. In de lijst van verworpen wetsvoorstellen in de Eerste Kamer stamt de meest recente afwijzing voor een herindeling uit 1997. Destijds stemde alleen PvdA voor.

Haren was afwezig

Er waren geen tegenstanders van de herindeling vanuit Haren richting Den Haag afgereisd. Het Burgercomité Haren, groot tegenstander van een fusie met Groningen, had de inwoners van Haren opgeroepen om niet naar de Eerste Kamer te komen.
Het comité vindt namelijk dat verantwoordelijk minister Ollongren geen respect heeft getoond richting Haren. Schriftelijke vragen vanuit de Eerste en Tweede Kamer zouden door haar onjuist zijn beantwoord. Het parlement zou volgens het Burgercomité onjuist geïnformeerd zijn.

Stemmen

Dinsdagavond stemt de Eerste Kamer over de een dag eerder besproken herindelingen. Over alle twaalf de voorgenomen herindelingen wordt afzonderlijk gestemd.