Exotische planten zijn hun leven niet langer zeker in Groningen

De reuzenberenklauw
De reuzenberenklauw © Jac. Janssen/Flickr (Creative Commons)
Wilde planten en dieren zijn niet langer veilig in Groningen. De provincie wil deze exoten verder bestrijden en de inheemse planten en dieren meer beschermen.
De reuzenberenklauw is zo'n plant die weg moet, vindt gedeputeerde Henk Staghouwer. De plant hoort niet thuis in Groningen en is bovendien gevaarlijk voor mens en dier.

Waterplanten

'Maar ook exotische waterplanten moeten weg', zegt hij. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
'Met dit warme weer zie je op het wateroppervlak een enorme wildgroei aan exotische waterplanten. Dat willen we niet, want het is slecht voor de doorstroom van het water. Met het waterschap proberen we daar invulling aan te geven. Maar het is inderdaad lastig en kost een hoop geld.'

Beschermen

Naast bestrijden, gaat de provincie ook beschermen. Met name weidevogels staan onder druk, omdat hun leefgebied in Groningen steeds kleiner wordt.
'De grutto, de kievit en de veldleeuwerik willen we juist helpen', besluit Staghouwer. Daarvoor worden onder meer de vos en de zwarte kraai aangepakt.