Eerste Kamer stemt in met fusie Groningen, Haren en Ten Boer

De Eerste Kamer heeft voor de gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer gestemd. Met dat besluit is de fusie van de drie gemeenten vanaf 1 januari 2019 een feit.
Er stemden 49 senatoren voor de herindeling, 25 tegen. De Tweede Kamer gaf in april al akkoord voor de herindeling. 
Naast Ten Boer en Haren wordt ook de gemeente Groningen om staatsrechtelijke redenen formeel opgeheven. De nieuwe gemeente gaat wel verder onder de naam Groningen. 

Waarnemend burgemeester

Vanaf 1 januari wordt er een nieuwe raad geïnstalleerd en komt er een nieuwe burgemeester. Dat zal eerst een waarnemer zijn. 

Tegenstander

Haren is fel tegenstander van de fusie. Sinds de Tweede Kamer heeft ingestemd met de fusie heeft het college van burgemeester en wethouders in Haren wel besloten om volledige medewerking te verlenen aan de herindeling. 

Westerkwartier en Het Hogeland

De Eerste Kamer keurde ook de samenvoegingen goed van de gemeenten die samengaan in Westerkwartier en Het Hogeland. Op 21 november zijn de verkiezingen in de nieuwe gemeenten, waavoor de Eerste Kamer nu het licht op groen heeft gezet.