Emoties voeren de boventoon op informatieavond over crematorium Veendam

Ze is boos, heel boos. Gina Sanders uit Veendam wil geen crematorium op 'negentig meter afstand' van haar huis.
De Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken (OUVW) heeft plannen om een crematorium te bouwen bij begraafplaats Buitenwoelhof aan de Langeleegte in Veendam.

Kindergraven

'We hebben vorig jaar ook al onze bezwaren aangegeven bij Monuta en consorten. Het crematorium komt nog geen meter van de kindergraven af en het kinderstrooiveldje moet wijken. Tijdens de informatieavond gisteren was een meneer die heel emotioneel reageerde. Hij heeft twee kinderen daar liggen', vertelt Sanders.

Vakantietijd

Over die informatieavond is Sanders ook niet te spreken: 'Zoiets wordt expres gepland in de vakantietijd. Nu waren er een stuk of dertig mensen, normaal zouden dat er veel meer zijn geweest. Ze hebben ook geprobeerd om de pers en de politiek buiten de deur te houden'.

Overlast

Sanders voelt zich 'afgewimpeld en geschoffeerd'. Een crematorium geeft veel parkeeroverlast en er is hier al zo weinig ruimte. Dan zeggen ze dat ze het kleinschalig willen houden. Maar er zijn drie crematies per dag nodig om zoiets rendabel te maken. Bovendien zijn er genoeg crematoria in de buurt.'

Reactie uitvaartvereniging

Akke Vrijmoeth van de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken zegt de bezwaren tegen de komst van het crematorium te begrijpen.
'Wij hebben juist heel goed gekeken naar de locatie en we bouwen zeker niet op negentig meter afstand van de huizen. Daar zijn ook allerlei regels voor. Ook de kindergraven liggen op substantiële afstand en het strooiveldje ligt zelfs helemaal aan de andere kant', zegt hij. 'Dat hebben we gisteravond geprobeerd uit te leggen, maar in de emotie is dat lastig.'

Klankbordgroep

Vrijmoeth gaat verder: 'We hebben de informatiebijeenkomst juist voor de schoolvakanties gepland, omdat we in gesprek willen met omwonenden. Daarom hebben we gisteravond voorgesteld om een klankbordgroep op te richten. Dan kunnen we onze plannen blijven delen met elkaar.'

'Nooit meer dan twee crematies per dag'

Over het aantal crematies per dag is Vrijmoeth duidelijk: 'Dat worden er nooit meer dan twee per dag; op jaarbasis komen we gemiddeld nog niet aan één crematie per dag. Dit zou echt een kleinschalige voorziening worden.'
Er komt wel een parkeerterrein bij. 'Maar dat komt daar sowieso al, want de gemeente Veendam is aan de Langeleegte bezig met een leer- en sportpark. Door een crematorium zou die parkeerplaats inderdaad wel iets vaker worden gebruikt', geeft Vrijmoeth toe.

Bezwaar maken

Vrijmoeth benadrukt dat het slechts gaat om een plan. 'Dit kan leiden tot een aanvraag bij de gemeente', bevestigt hij. 'Maar dan hebben de omwonenden altijd nog het democratisch recht om bezwaar te maken.'