Provincie maakt zich nog geen zorgen over 'windmolenboete'

Windmolenpark in de Eemshaven
Windmolenpark in de Eemshaven © Nils van Houts/ANP
Het provinciebestuur is er nog altijd van overtuigd dat de opdracht van 855,5 Megawatt aan windparken op land wordt gehaald.
Het Interprovinciaal Overleg - het overlegorgaan van de 12 provincies - concludeert dat de landelijke opdracht van ruim 6000 Megawatt aan windparken op land in het geding is. Groningen moet daarbij 855,5 Megawatt aan windenergie leveren.
Dat heeft consequenties voor de provincies, wanneer zij hun doelstellingen niet halen. Dat betekent dat wanneer de geplande windmolens er op 31 december 2020 niet staan, er een boete komt.

Extra energie

Die boete houdt in dat het niet gehaalde deel van de opgave wordt verdubbeld. Een voorbeeld: wanneer Groningen van de 855,5 Megawatt bijvoorbeeld 100 Megawatt achterloopt, het nog eens 100 Megawatt extra aan duurzame energie moet opwekken.
Vooralsnog rekent gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) erop dat die doelstelling wordt behaald.
'We hebben bewust meer Megawatts aan duurzame energie opgenomen in de planning', betoogt ze. 'Zo'n 10 procent bovenop de 855,5 Megawatt. Met die buffer moeten we het kunnen halen.'

Discussie over windparken

De grote windparken N33 bij Meeden en bij Eemshaven-West kunnen nog roet in het eten gooien. Beide windparken zijn goed voor het opwekken van honderden Megawatts aan duurzame energie.
We zijn het voorbeeld voor Nederland
Nienke Homan - Gedeputeerde
Tegenstanders van het windpark bij Meeden proberen bijvoorbeeld via de Raad van State af te dwingen dat het windpark er niet komt. Die zaak dient naar verwachting in november dit jaar.
Mochten zij daarin slagen, dan heeft het provinciebestuur een probleem. Het windpark bij Meeden is een plan waar ruim 100 Megawatt aan duurzame energie mee is gemoeid.

Initiatiefnemers om tafel

Daarnaast lagen de initiatiefnemers Innogy en Nuon met elkaar in de clinch bij het plan voor het windpark bij Eemshaven-West. Het provinciebestuur gaf beide partijen zelfs de opdracht om met elkaar om tafel te gaan en het conflict de wereld uit te helpen.

Geen zorgen om boete

Met andere woorden, het is nog niet 100 procent zeker of beide windparken er op 31 december 2020 wel staan, de absolute voorwaarde van het IPO om de boete te ontlopen. Toch vreest Homan die boete niet.
'Wij lijken daarvoor niet in aanmerking te komen. Volgend jaar wekken we al 34 procent duurzame energie op in onze provincie. We zijn daarmee het voorbeeld voor Nederland. Maar nogmaals, zo'n zaak bij de Raad van State blijft spannend.'