Raad Eemsmond gaat akkoord met omstreden boerderijenlijst

Een van de boerderijen op de lijst, in Usquert
Een van de boerderijen op de lijst, in Usquert © Google Street View
'Dovemansoren', 'onzorgvuldig', het zijn enkele woorden die donderdagavond vielen in de raadszaal van Eemsmond. Na lang wikken en wegen heeft de raad een lijst met karakteristieke panden vastgesteld die niet gesloopt mogen worden.
Op die lijst kwam de nodige kritiek, vooral van boeren.

Verboden te slopen

De gemeente heeft op verzoek van de provincie vijfhonderd panden onderzocht, met name in het buitengebied. Daarvan zijn 160 gekenmerkt als karakteristiek. Dat heeft tot gevolg dat ze niet gesloopt mogen worden.
Daarop kwamen 21 bezwaren van boeren. In de lijst zou verkeerde informatie staan en gewerkt worden met onjuiste jaartallen. Ook willen landbouwers hun boerderij niet op die lijst, omdat ze daarmee in de toekomst te maken krijgen met extra financiële en administratieve rompslomp bij verbouwingen en eventueel noodzakelijke sloop.
De bezwaren werden ongegrond verklaard door de gemeente. Daarop vroegen boeren vorige maand hulp bij de raad, toen de lijst werd besproken.

Toch gegrond verklaren

De boeren kregen steun van een meerderheid van de partijen. Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen opperde met succes het idee om de bezwaarmakers van de lijst te schrappen. Het gemeentebestuur wilde nog wel kijken of dat juridisch wel kan.
Na een uitvoerige check blijkt nu dat het volgens het gemeentebestuur niet mogelijk is de bezwaren ineens gegrond te verklaren. CDA-wethouder Harrie Sienot voorziet problemen als daar zaken over komen bij de Raad van State. De motivering rammelt teveel om panden ineens een ander oormerk te geven.

Kwade partij

Daarom stelt het gemeentebestuur voor om de lijst alsnog vast te stellen, tot teleurstelling van Gemeentebelangen: 'Ik pleit niet voor vrijheid blijheid, maar er moet sprake zijn van vrijwilligheid. We beschermen de panden tegen sloop door de NAM, de kwade partij, maar we moeten ervoor zorgen dat we zelf niet de kwade partij worden', zegt Dijkhuis.
De andere partijen konden zich wel vinden in de lezing van het college om de lijst toch vast te stellen. PvdA-raadslid Lya Groenewoud: 'Dit plan houdt niet in dat er niets meer kan. Er wordt rekening gehouden met de wens van eigenaren. Maar de tekstuele fouten mogen nog wel verbeterd worden.'
Ook Herman Nunnink van D66 staat aan de kant van het gemeentebestuur, ook omdat andere gemeentes bezig zijn met een dergelijke lijst: 'Het is daarom niet verantwoord als Eemsmond afwijkt van de ingezette koers.'

Kritiek op provincie

Op initiatief van Dijkhuis laat Eemsmond wel unaniem weten meer vrijheid te willen van de provincie, aangezien de omstreden lijst een initiatief is van de Staten.
Wethouder Sienot: 'De provincie heeft een grote vinger in de pap en bemoeit zich heel stevig met gemeenten. Het is een goede zaak als we meer vrijheid krijgen.'