Er komt een 'tunnel' voor vleermuizen bij nieuwbouwproject Stad

Aan de Kempkensberg in de stad Groningen wordt een uit bomen en beplanting bestaande vleermuizentunnel aangelegd, ter hoogte van het Engelse Park.
Dat is bekendgemaakt door de provincie Groningen. De tunnel bestaat uit een dubbele bomenrij, met beplanting ertussen.

Bezwaar van tafel

Daarmee is het bezwaar dat de Vleermuiswerkgroep Groningen had tegen de nieuwbouwplannen voor onder meer 36 luxe koopwoningen, 95 'gewone' koopwoningen en 40 huurwoningen in het gebied van tafel. De woningen zouden volgens de werkgroep een verstoring betekenen voor de vleermuizen op hun vliegroute van slaapplek naar voedselgebied.
'Dit is het resultaat dat we wilden', zegt Klarissa Nienhuys van de Vleermuiswerkgroep.

Geen last van het licht

De bomentunnel moet ervoor zorgen dat de vleermuizen geen last hebben van het licht dat van de woningen komt en het verkeer.