Samenwerking voor meer duisternis in het Waddengebied

Duisternis langs het wad.
Duisternis langs het wad. © Hans Jellema
Om de nacht in het Waddengebied nog donkerder te maken, zijn 44 partijen een pakket maatregelen overeengekomen.
In het project werken Rijk, provincies, gemeenten, natuurverenigingen en bedrijfsleven samen.

Lichtplan Groningen Seaports

Zo heeft Groningen Seaports een lichtplan vastgesteld om onnodige verlichting te verwijderen en meer te werken met dimverlichting. Eerder kreeg het Lauwersmeergebied al het predicaat Dark Sky Park voor een reeks maatregelen.
Afgesproken is nu onder meer dat verlichting gaat verdwijnen, wordt vervangen of gereduceerd.
De partijen sloten in het najaar van 2016 al een intentieverklaring om meer duisternis te brengen in het Waddengebied. Lichtuitstoot heeft veel negatieve effecten. Voor bepaalde dieren kan het daardoor bijvoorbeeld lastig zijn om voedsel te zoeken.