Als zzp'er werken met een chronische aandoening, hoe doe je dat?

© RTV Noord
Niet werken betekent voor een zelfstandige dat de inkomstenstroom opdroogt. Geen aantrekkelijke gedachte. Maar stel je hebt een chronische aandoening, hoe zorg je al zzp'er dan dat je werk houdt?
Frank Alfrink, NoordZaken-expert en directeur van belangenorganisatie ZZP Nederland, doet een paar goede suggesties.

Door Frank Alfrink

Zelfstandig ondernemer zijn gaat niet altijd over rozen. Er zijn tijden dat er voldoende opdrachten zijn, maar op andere momenten is het knokken om werk binnen te halen. Maar stel, je bent zelfstandig ondernemer en hebt een chronische aandoening. Hoeveel moeilijker is het dan om aan opdrachten te komen? Wie staat er klaar voor de zzp'er met een chronische aandoening?

Prima meedraaien

Om te beginnen kunnen we stellen dat mensen met een aandoening, zoals kanker, reuma of een spierziekte vaak prima kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt of als zzp'er. Wel zullen ze soms afspraken moeten maken met werkgever of opdrachtgever.

Vertellen

Verenigingen zoals Spierziekten Nederland, Reuma Patiëntenbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties geven veel voorlichting aan zelfstandige ondernemers.
Er worden onder meer gratis online trainingen gegeven waarin zzp'ers met een chronische aandoening leren hoe te communiceren met opdrachtgevers over hun aandoening. Vertel je wel of niet dat je iets met je meedraagt? En hoe neem je de vrees bij opdrachtgevers weg dat je aandoening ten koste van je werk gaat.

Werkbehoud

Duurzame arbeidsparticipatie is voor zelfstandige ondernemers van groot belang, vindt ZZP Nederland. Met organisaties uit de zorg, belangenbehartiging van werkenden, het onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven heeft ZZP Nederland zich daarom aangesloten bij Fit for Work. Daarin maken we ons sterk voor een nationale aanpak, gericht op werkbehoud bij chronische aandoeningen.
Mensen met een chronische aandoening kunnen vaak prima meedraaien op de arbeidsmarkt
Frank Alfrink

Richtlijn

In juni was de eerste Fit for Work-bijeenkomst. Eén van de belangrijkste kwesties die op tafel lag ging over degenen die ervoor zorgen dat medewerkers met een chronische aandoening kunnen werken. Dat zijn de direct leidinggevenden, hr-professionals, recruiters en mkb-directeuren. Zij zijn degenen die mensen duurzaam werk bieden. De bijeenkomst heeft een eerste richtlijn opgeleverd. Dat is winst.

Hulp

Er zijn dus partijen die zich inzetten voor duurzame arbeidsparticipatie van zzp'ers met een chronische aandoening. Maar wat merkt de zzp'er daarvan?
Het betekent dat er informatie en hulp is voor zzp'ers die beschikbaar willen blijven op de arbeidsmarkt. De organisaties willen werken met ondernemers met chronische ziekten en dat bespreekbaar maken bij opdrachtgevers. Ook geven ze voorlichting over de (financiële) mogelijkheden die er zijn om met een aandoening een bedrijf te starten. ZZP Nederland doet dat ook op de eigen website.

Bart de Graaff

Een mooi voorbeeld van een partij die zich inzet voor ondernemers met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte is de Bart de Graaff Foundation. Deze biedt ondersteuning door ondernemers te koppelen aan een mentor die adviseert bij het schrijven van je ondernemingsplan, coacht op persoonlijk vlak en die ook vaak een budget beschikbaar heeft om het bedrijf een eerste impuls te geven.

Verdiepen

Maar ook vanuit de overheid zijn er regelingen die zzp'ers met een chronische ziekte aan het werk kunnen houden. Zo heeft een beginnende zelfstandige ondernemer bijvoorbeeld recht op begeleiding als er gestart wordt vanuit de WAO/WIA/Wajong. Ook zijn er cursusmogelijkheden.
Het schort nog wel aan bekendheid van deze dienstverlening. Er ligt dus een voorlichtingstaak voor ons als ZZP Nederland. Maar ook de zzp'er zelf moet zich erin verdiepen. Je bent ondernemer of niet.

Tips

- Laat je niet uit het veld slaan. Iemand met een aandoening kan vaak prima als zzp'er zijn geld verdienen
- Denk na over wat je vertelt aan opdrachtgevers over je beperking of aandoening
- Oriënteer je op organisaties die hulp en ondersteuning bieden
- Stel jezelf de vraag of het zinvol is om een coach in te schakelen
- Stel je op de hoogte van begeleidings- en cursusmogelijkheden
Frank Alfrink is directeur van de landelijke belangenorganisatie ZZP Nederland.