'We nemen alvast de juiste maatregelen voor als het waterpeil oploopt'

Onder meer de kade langs de Rensel wordt verbeterd.
Onder meer de kade langs de Rensel wordt verbeterd. © Google Streetview
Waterschap Hunze en Aa's heeft maandag een begin gemaakt met het verbeteren van waterkades in onze provincie. In totaal wordt er veertien kilometer kade versterkt, zodat de kades in de toekomst sterk genoeg zijn bij hoogwater.
'De kades worden afgegraven en opnieuw aangevuld met een goed kleidek', vertelt Hilbrand Sinnema, lid van het dagelijks bestuur bij het waterschap. 
De versterkingsoperatie wordt toegepast op de zuidzijde van het Winschoterdiep en de Rensel  tussen de Kloosterbrug en de Renselbrug. Ook de beide zijden van de Pekel Aa tussen de Keersluis in de Pekel Aa en het Winschoterdiep krijgen een kwaliteitsinjectie.

Niet stabiel

Volgens Sinnema worden de kades op sommige plekken verhoogd, omdat de oude kades niet heel stabiel meer waren. 'Al is niet zo dat de kades nu onveilig zijn', vult hij meteen aan.
'We doen dit omdat het waterpeil in de toekomst hoger kan komen te liggen en dan worden ook de veiligheidsnormeringen aangepast. Met de kadeverbeteringswerkzaamheden voldoen we alvast aan alle voorschriften. In het verleden zijn hier namelijk weleens calamiteiten geweest', erkent hij.

'Winschoterdiep heel belangrijk'

'Als er na een hoosbui wateroverlast ontstaat, moet het water wel goed afgevoerd kunnen worden. En het Winschoterdiep is daarvoor heel belangrijk', benadrukt het bestuurslid. 'En omdat het peil in dit kanaal nog wel eens wil oplopen bij hevige regenval, nemen we alvast de juiste maatregelen.'

Omfietsen

De kade van de Pekel Aa verandert door de werkzaamheden en wordt breder. 'Daar waren de dijken aan de smalle kant. Ook daar wordt een kleidek aangelegd.' Omwonenden merken er volgens Sinnema niet zoveel van. 'Het fietspad moet wel tijdelijk worden verwijderd. Fietsers  zullen dus om moeten fietsen, dat is even vervelend.'
De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer een jaar in beslag nemen.