Versterkingsplan splijt Krewerd

Het veelbelovende versterkingsproject in Krewerd werd begin dit jaar met gejuich ontvangen, maar dat project lijkt het dorp nu in twee kampen te verdelen.
Het ene deel van de bewoners wil een grootschalige versterkingsaanpak, terwijl het andere deel liever een stuk genuanceerder te werk wil gaan. Beide kampen willen niet of alleen per brief met elkaar praten. Dit alles heeft geleid tot bezorgde brieven naar burgemeester Beukema en de gemeenteraad van Delfzijl.

Waar gaat het om?

De Zuid-Hollandse initiatiefnemer ArchiScienza heeft een plan ontwikkeld om huizen in Krewerd op een andere manier te versterken. In 'Experiment Krewerd' nemen de dorpsbewoners het heft in eigen hand.
De bijna vijftig huishoudens krijgen een eigen architect tot hun beschikking, die gaat kijken hoe hun woning het mooiste versterkt kan worden. De inwoners kunnen daarbij kiezen tussen nieuwbouw, herbouw of versterking.

Nieuwbouwproject

Vooral dat laatste zorgt voor grote zorgen bij inwoner Hans Stuyling de Lange. In een brief naar de gemeenteraad, ondertekend door acht andere inwoners, schrijft De Lange:
Ze denken dat we het willen tegenhouden dat mensen een nieuw huis krijgen, maar dat is niet zo
Hans Stuyling de Lange - Inwoner Krewerd
'Naar mijn mening bevordert het experiment dat er in Krewerd meer huizen worden afgebroken en meer huizen worden vervangen door nieuwbouw (in plaats van herbouw), dan in de aanpak van de NAM. (...) Als gevolg hiervan mondt het experiment in de praktijk uit in een nieuwbouwproject in plaats van in een versterkingsoperatie. Hierdoor verliest Krewerd zijn karakter als wierdedorp.'

Niet tegenhouden

De Lange heeft zijn zorgen eerder dit jaar al aangekaart bij het projectteam, maar dat heeft daar naar eigen zeggen niet op gereageerd. Daarom heeft De Lange de hulp van de gemeenteraad ingeschakeld, wat olie op het vuur in het dorp bleek te zijn.
'Men is er helemaal niet blij mee, ook omdat de brief verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ze denken dat we het willen tegenhouden dat mensen een nieuw huis krijgen, maar dat is niet zo. Ik wil ook het maximale uit het experiment halen, maar wel met daarbij de boodschap: bezint eer ge begint', vertelt De Lange.

Te voorbarig

Voorzitter Tom Roggema van het projectteam, tevens inwoner van Krewerd, vindt dat De Lange te voorbarig is.
'In de basis heeft hij groot gelijk dat we voorzichtig te werk moeten gaan, maar hij veronderstelt dat het grotendeels een nieuwbouwproject is. Dat klopt niet. Het enige is dat we willen dat de bewoners de regie in eigen handen houden. En als het kan, krijgt iedere bewoner een architect', zegt hij.
Op dit moment zijn er volgens Roggema nog geen architecten over de vloer geweest. 'We zijn op dit moment bezig met een dorpsvisie om te kijken wat inwoners nu eigenlijk willen. Er is ook nog zoveel onduidelijk over de versterking. We weten bijvoorbeeld niet wat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil.'
We weten dat er zorgen bestaan over grootschalige nieuwbouw, maar daar zijn we niet op uit
Tom Roggema - Voorzitter Projectteam

Onzekerheid

Over de tweespalt in het dorp laat Roggema weten: 'We weten dat er zorgen bestaan over grootschalige nieuwbouw, maar daar zijn we niet op uit. Tuurlijk is daar onzekerheid over, maar dat is zeker niet onze insteek.'
Burgemeester Beukema laat in een brief aan De Lange weten de dorpsvisie aan het einde van dit jaar aan de raad te willen aanbieden. Inwoners konden reageren tijdens themawerkgroepen en een inloopavond.

Nog geen knoop doorgehakt

Na de zomervakantie zal meer duidelijk worden over de versterkingsaanpak van de NCG. 'Het experiment zal dan afgezet moeten worden tegen de voorgestelde versterkingsaanpak. Er is dan ook nog geen uitsprak gedaan over de wijze van versterken of vernieuwen van panden in Krewerd.'