Tests moeten uitwijzen of Wedeka toekomst heeft als leerbedrijf

Sociaal werkvoorzieningsschap Wedeka.
Sociaal werkvoorzieningsschap Wedeka. © Google Street View
Het sociaal werkvoorzieningsschap Wedeka gaat met de afbouw van de arbeidsbeperkten een nieuwe toekomst in. Om te kijken welke toekomst het bedrijf heeft, starten de gemeenten Stadskanaal en Veendam vier 'pilots'.
Het doel van de gemeenten is Wedeka om te bouwen tot een leerwerkbedrijf. Om te kijken of Wedeka als leerwerkbedrijf een toekomst heeft, worden er vier proefprojecten opgestart.

Nieuwe toekomst

'Deze pilots worden op vier terreinen gestart', zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van de gemeente Stadskanaal. Hij is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van Wedeka.
'In de bouw, metaal, facilitaire dienstverlening en zorg. Er worden leerwerkplekken gecreëerd waar mensen die instromen iets kunnen leren, om zo mogelijk door te stromen naar het bedrijfsleven. Op deze manier willen we de nieuwe toekomst van Wedeka vormgeven.'
Die toekomst is volgens Hamster nodig, omdat de Participatiewet van toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma de sociale werkvoorzieningsschappen opdracht gaf om mensen die werkzaam zijn bij een sociaal werkvoorzieningsschap te laten uitstromen naar het bedrijfsleven.

Langs de kant

Voor leerwerkbedrijf Wedeka gaat het niet om mensen die al in dienst zijn, maar voornamelijk om de nieuwe instroom van werknemers. Daarbij hoeft het niet per se om werkzoekenden te gaan die voorheen onder de SW-doelgroep vielen.
'We beginnen met twaalf personen per pilot, in totaal 48 personen. We willen mensen vooral opleiden naar een baan buiten Wedeka. Van de twaalf personen moeten minstens zes per pilot uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt', zegt Hamster.
'Er is heel veel vraag naar werk, we hebben veel mensen die langs de kant staan. Door gericht op te leiden hopen we meer mensen een kans en dus een baan te kunnen bieden.'

Evaluatie

Voor de mensen die nu nog onder beschut werk vallen, verandert er niet veel. 'Er werken nu nog 1.700 mensen in deze situatie. Dat neemt de afgelopen jaren langzaam af, maar niet zo hard. Over tien jaar hebben we nog duizend mensen in deze situatie.'
De vier pilots duren tenminste twee jaar. Daarna wordt geëvalueerd of Wedeka als leerwerkbedrijf toekomst heeft. Hamster twijfelt daar niet aan. 'Ik geloof erin dat dit een succes kan worden.'