Historische Kolk verlost van slib: 'Misschien worden er kanonnen opgegraven'

Bij de Oudeschansker Kolk is het sinds deze week een komen en gaan van graafmachines om de Kolk slibvrij te maken. Tijdens de herstelwerkzaamheden, die door het IVN worden verricht, wordt bovendien gehoopt op archeologische vondsten.
Kolken zijn restanten van dijkdoorbraken. In onze provincie werden ze veroorzaakt door het woelige water van de Dollard. De Oudeschansker Kolk, die aan de Molenweg bij de dorpsentree ligt, is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed op 1 november 1570. Het is de ergste watersnoodramp die ons land heeft gekend.

Weinig water, veel slib

'We hebben op een eerder moment gemeten dat de Oudeschansker Kolk van oorsprong vijfenhalf meter diep is. Daarvan is nu slechts tachtig centimeter water en de rest slib', vertelt Gerrit Smit van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN).
Tijdens die inventarisatie merkte het IVN dat er door die enorme sliblaag nog maar weinig leven in de Kolk zit. 'Dus was de conclusie dat het slib eruit moet', vervolgt Smit. Door de Kolk in de oude staat te herstellen, gaat ook een grote wens van Stichting Vesting Oudeschans in vervulling.
Misschien vinden we kanonnen of andere dingen die nog met de vesting te maken hebben
Carina Put - Archeoloog

Herstellen

'Er is onderzoek gedaan naar hoe de Kolk er van oorsprong uitzag, en we willen het zoveel mogelijk in de oude staat herstellen', vervolgt Smit. 'Dan gaan we honderden jaren terug. Het exacte jaar proberen we nog te achterhalen. We denken aan 1570 of 1651.'

Bijzondere vondsten

De baggerwerkzaamheden in de historische Kolk worden op de voet gevolgd door archeoloog Carina Put. 'We hopen op bijzondere vondsten. Misschien worden er wel kanonnen of harnassen opgegraven', zegt ze.
Put begeleidt het baggerproces om te kijken of er in direct al grote voorwerpen naar boven komen. 'En over een paar weken onderzoeken we het slib nauwkeuriger op bijvoorbeeld oude munten of potjes. Heel spannend en erg leuk om te doen', vindt Put. 
Het is de verwachting dat de werkzaamheden aan de Oudeschansker Kolk, inclusief het oeverherstel, in het voorjaar van 2019 zijn afgerond.