UMCG stuurt 'ingeplande' patiënten naar ander ziekenhuis of vraagt hen te wachten

Uitwijken naar een ander ziekenhuis of langer wachten. Dit is het lot van patiënten die de komende tijd stonden ingepland voor een niet-spoedeisende operatie in het UMCG.
Dat is het gevolg van het sluiten van vier van de 29 operatiekamers. 'Het liefst willen we de OK's zo vroeg mogelijk weer kunnen openen. Maar waarschijnlijk niet voor het begin van volgend jaar', zegt medisch coördinator operatiekamers en anesthesioloog Peter Meyer.

Wat kan blijft hier, de rest moet wijken

Patiënten die complexe- en spoedzorg nodig hebben kunnen gewoon terecht bij het ziekenhuis in Groningen. Maar patiënten die komen voor minder spoedeisende hulp, hebben minder geluk. Voor hen wordt ofwel een plek in een ander ziekenhuis gezocht, of de operatie uitgesteld. Het is onduidelijk hoe groot die groep patiënten is.
Voor die laatste groep is de verwachting dat patiënten makkelijker een plek kunnen krijgen in andere ziekenhuizen in de buurt. Maar het elders behandelen van patiënten met complexe zorg blijft lastig voor het ziekenhuis. 'We hebben grotere problemen in het academische centra, vooral gezien de complexiteit van de zorg', zegt Meyer.

Grote personeelstekorten

Het UMCG kampt, net als andere ziekenhuizen in het land, al maanden met personeelstekorten. Het ontbreekt het ziekenhuis vooral aan verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiologen en Intensive Care-medewerkers.
Het UMCG werkte de afgelopen maanden al langer met een aantal gesloten operatiekamers, maar besloot vrijdag over te gaan tot een structurele reductie.

Personeel aantrekken en opleiden?

Ondertussen probeert het ziekenhuispersoneel aan te trekken en op te leiden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het personeelstekort is niet exclusief voor Groningen, en te zien bij ziekenhuizen door het hele land. Ook het aantrekken van personeel uit het buitenland gaat niet zonder slag of stoot.
'Helaas hebben ons omringende landen te maken met dezelfde tekorten in de zorg', zegt Meyer. 'Dat biedt weinig perspectief op dit moment.'

Hoe nu verder?

Het UMCG probeert dus, net als andere ziekenhuizen zoals het Martini Ziekenhuis in Stad, om personeel aan te trekken en op te leiden. Dat alleen is niet genoeg. In maart dit jaar kwam het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ministerie van Medische Zorg en Sport met een actieprogramma om de personeelstekorten aan te pakken.
Uit dat rapport bleek dat er jaarlijks 40.000 extra medewerkers in de zorg nodig zijn. Komen die er niet dan dreigt een tekort van 125 duizend medewerkers in 2022. Het gaat dan vooral om verpleging en verzorging.
Samen met ziekenhuizen en andere zorginstellingen is het ministerie bijvoorbeeld tot een lijst gekomen met regels die geschrapt kunnen worden. De administratieve lasten moeten nu jaarlijks omlaag. Dat moet de werkdruk bij zorgmedewerkers verminderen.
Ook wil het ministerie meer mensen aantrekken voor de mbo- en hbo-opleidingen in de zorg. Bijna alle hogescholen hebben eerder dit jaar de loting voor de opleiding verpleegkunde afgeschaft.