Drukte in gasdossier zorgt voor schuivende portefeuilles in provinciebestuur

Het Groninger provinciehuis.
Het Groninger provinciehuis. © Jos Schuurman/FPS
De drukte in het aardbevingsdossier heeft er toe geleid dat gedeputeerde Fleur Gräper (D66) in het provinciebestuur afstand doet van een aantal dossiers. Die worden overgenomen door haar collega-gedeputeerden.
Gräper had verkeer en vervoer, cultuur, sport en ruimtelijke ordening in portefeuille. Het toekomstperspectief in het aardbevingsgebied valt daar ook onder, omdat er ook sprake is van herinrichting van dorpen.

Minder tijd voor andere zaken

De drukte in het gasdossier zorgde ervoor dat er minder tijd is voor andere zaken. Daarom neemt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) de portefeuille cultuur - minus erfgoed - en de eveneens tijdrovende Wunderline over. Patrick Brouns (CDA) krijgt de portefeuille sport erbij. Gräper wordt op haar beurt dan weer verantwoordelijk voor het dossier Blauwestad.

Eindstreep halen

De switch in portefeuilles op dit moment kan opmerkelijk genoemd worden, omdat over driekwart jaar al verkiezingen zijn voor Provinciale Staten. Op de vraag waarom er nu nog geschoven wordt, reageert commissaris van de Koning Rene Paas met: 'We moeten ook zorgen dat we met elkaar die eindstreep halen.'

Vermoeidheid

De afgelopen weken is al duidelijk geworden dat de vermoeidheid toe heeft geslagen. Gasminister Eric Wiebes gaf ook al aan vermoeid te zijn. Voor het provinciebestuur lijkt hetzelfde te gelden.
Maar de gedeputeerden hebben na deze week om bij te tanken, want dan begint het zomerreces. Ze hebben vakantie tot begin september.